Артикуляция

Wikipedia дан

Артикуляция - (лат. «antlcylare» - «айтуу, сүйлөө») тыбыштарды жасоого багытталган сүйлөө органдарынын кыймылы, жумушу.