Астрофизика

Wikipedia дан

Астрофизика - асман телолорунун физикалык мүнөздөмөлөрүн жнана ал телолордун бетиндеги, ошондой эле анын түпкүрүндөгү жүрүп жаткан физикалык процесстерди үйрөтөт.

Астрофизика азыркы мезгилде астрономиялык илиминин негизги өзөгүн түзөт. Астрофизика өзгөчө 20-кылымдын 2-жарымынан баштап космос мейкиндигине Жердин жасалма жандоочуларынын жана планеталар аралык станциялардын иштешинен кийин дүркүрөп өсө баштады. Анын негизинде астрофизиканын жаңы тармагы болгон космос физикасы пайда болду.

Астрофизизиканын ыкмаларды колдонуу менен асман телолору боюнча ар кандай амалдарды аткарууга болот. Алардын катарына космостук ылдамдыктарды жана орбиталардын формаларын аныктоо, асмандагы жарык чыгаруучулардын сызыктуу өлчөмдөрүн алардын бурчтук өлчөмдөрү боюнча аныктоо, спектрдик анализ жүргүзүү, адам баргыс жердеги нерсеге чейинки аралыкты параллакстуу жылдыруу аркылуу аныктоо ж. б.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]

Астрономия. Энциклопедиялык окуу куралы, 2004, Бишкек.
Башкы рекдактор: Ү. Асанов. Жооптуу рекдактор: Э. Мамбетакунов.