Баобаб

Wikipedia дан
Adansonia digitata Baobab.JPG
fruit and seeds

Баобаб Бул дарак 4-5 миң жыл жашага- нына карабастан анча бийик өспөйт, бийиктиги - 18-25 м. Бирок анын жоондугу таң каларлык: сөңгөгүнүн жоондугу 25 метрге жетет! Баобаб- ды кучактоо үчүн бир класстын окуу- чулары бүт кол кармашып курчоосу керек болор эле. “Тоодой баобабдан, томуктай отун чыкпайт”, - дейт аф- рикалыктар. Бул кандай? Мындай зор жыгачтан көп отун даярдоого болот ко! Бирок ал отундан пайда жок, анткени баобаб жыгачы күйбөйт.

Анын башка өзгөчөлүктөрү да бар. Мисалы, баобабдын жалбырагы кы- шында эмес, жайында түшөт. Баобаб өскөн Африкада жай өтө ысык болот. Ал эми жалбырактар нымды бууландырат. Ошондуктан баобаб нымдан коп ажырабоо үчүн ысык кезде түшүрөт. Ал эми жаан-чачын маалы башталуучу кыш мезгилинде кайрадан жалбырак жамынып, жа- зылыгы 20 смте чейин жетүүчү ири, ак гүлдөрү ачылат. Баобабдын мөмөсү сүйрү келип, жумшак бөлүгү ши- релүү, даамдуу, аны жешке болот.