Баобаб

Wikipedia дан
Тез өчүрүүБул баракты тез арада өчүрүү сунушталууда. The user who left this tag provided the following reason:
Бот: Deletion категориясындагы баардык барактарды өчүрүү
Эгерде Сиз бул шартка макул болбосоңуз, бул калыпты өчүрүп жамаат порталына оюңузду билдириңиз.
Администраторлор: Сураныч баракты өчүрүү алдында, тандалган барактын тарыхын карап, анан гана өчүрүңүздөр.


Тез өчүрүүБул баракты тез арада өчүрүү сунушталууда.
Эгерде Сиз бул шартка макул болбосоңуз, бул калыпты өчүрүп жамаат порталына оюңузду билдириңиз.
Администраторлор: Сураныч баракты өчүрүү алдында, тандалган барактын тарыхын карап, анан гана өчүрүңүздөр.
Adansonia digitata Baobab.JPG
fruit and seeds

Баобаб Бул дарак 4-5 миң жыл жашага- нына карабастан анча бийик өспөйт, бийиктиги - 18-25 м. Бирок анын жоондугу таң каларлык: сөңгөгүнүн жоондугу 25 метрге жетет! Баобаб- ды кучактоо үчүн бир класстын окуу- чулары бүт кол кармашып курчоосу керек болор эле. “Тоодой баобабдан, томуктай отун чыкпайт”, - дейт аф- рикалыктар. Бул кандай? Мындай зор жыгачтан көп отун даярдоого болот ко! Бирок ал отундан пайда жок, анткени баобаб жыгачы күйбөйт.

Анын башка өзгөчөлүктөрү да бар. Мисалы, баобабдын жалбырагы кы- шында эмес, жайында түшөт. Баобаб өскөн Африкада жай өтө ысык болот. Ал эми жалбырактар нымды бууландырат. Ошондуктан баобаб нымдан коп ажырабоо үчүн ысык кезде түшүрөт. Ал эми жаан-чачын маалы башталуучу кыш мезгилинде кайрадан жалбырак жамынып, жа- зылыгы 20 смте чейин жетүүчү ири, ак гүлдөрү ачылат. Баобабдын мөмөсү сүйрү келип, жумшак бөлүгү ши- релүү, даамдуу, аны жешке болот.