Барскон шаркыратмасы

Wikipedia дан

Барскон шаркыратмасы

Барскон шаркыратмасы Ысык-Көл өрөөнүндөгү кооз шаркыратма. Барскон суусунун алабында. Барскон өрөөнүнүн батыш капталынан агып түшкөн Шаркырак суусунун ортоңку агымындагы карбондук сланец тигинен түзүлгөн тик кашкттан агып түшүп, диаметри 10-15 мге чейин фонтан сымал чачырайт. Айланасында карагай токою , чытырман бадалдар, (четин, чычырканак, тал, итмурун, шилби, сары жыгач жана башкалар), жапалак арча өсөт. Бийиктиги 24м. Чоң шаркыратмадан 150м төмөн , бийиктиги 12 м келген кашатта экинчи шаркыратма пайда болгон. Барскон шаркыратмасы туристтер эс алуучу жай. Анда 1962-жылы дүйнөн®н тунгуч космонавты Ю.А. Гагарин болгон.