Бешик ыры

Wikipedia дан
Тез өчүрүүБул баракты тез арада өчүрүү сунушталууда. The user who left this tag provided the following reason:
Бот: Deletion категориясындагы баардык барактарды өчүрүү
Эгерде Сиз бул шартка макул болбосоңуз, бул калыпты өчүрүп жамаат порталына оюңузду билдириңиз.
Администраторлор: Сураныч баракты өчүрүү алдында, тандалган барактын тарыхын карап, анан гана өчүрүңүздөр.


Тез өчүрүүБул баракты тез арада өчүрүү сунушталууда.
Эгерде Сиз бул шартка макул болбосоңуз, бул калыпты өчүрүп жамаат порталына оюңузду билдириңиз.
Администраторлор: Сураныч баракты өчүрүү алдында, тандалган барактын тарыхын карап, анан гана өчүрүңүздөр.


Бешик ыры — дүйнөнүн көпчүлүк элдеринде кездешчү чыгармаларга кирет. Алардын баарында эле бешик ыры баланы сооротуу, тарбиялоо максатында айтылат. Ошону менен бирге бешик ырында наристенин жакшы адам, бакты-таалайлуу, элдин кызматына жараган киши болушу жөнүндөгү ой-тилек, максат да билдирилет. Ушул жа-гынан алганда бешик ыры бөбөктүн келечегине каалоолорду, билдиргендиги, акыл-насааттарды айткандыгы менен да айырмаланат. Бешик ырлары таптык коом мезгилинде таптык мүнөзгө ээ болот.

Мисалы: Алдей бөпөм, ыйлаба, Менин жаным кыйнаба.

Атаң, тойго кетиптир, Ак кесе толо эт келет.

Энең тойго кетиптир, Эмчеги толо сүт келет.

Алдей бөбөк, ыйлаба, Эжекенди кыйнаба.

Кырма табак кырдырба, Кыруусу менеи куйдурба.

Куру кыйнап эжеңди, Кокуйлатып ыйлаба.(Элдик ыр)
Токтосун Самудинов. “ Кайда укташат?” (бешик ыры)
- Мамалактар кайда укташат?
- Токойдогу чээнинде.
- Каз-өрдөктүн балдарычы?
- Көк ирим көл жээгинде.
Кичинекей кенгурулар.
Чөнтөктөрдө укташат.
Пил балдары үргүлөшүп.
Бир-бирине ыкташат.
Жарганаттын балдары,
Жар бооруна асылып.
Көпөлөктөр көшүп калган,
Жалбыракка жашынып.
Кыр-кыр этет бала мышык.
Жумшак жаздык үстүндө.
Чычкандардын балдары.
Капкараңгы түпкүрдө.
Ойноймун деп сен алдардын,
Уйкуларын бузбагын.
Кана бөпөм бүттү жомок,
Эми сен да уктагын!


Булак: http://kyrgyzinfo.ru