Библиография

Wikipedia дан

Библиография (гр.— китептер жөнүндогү жазуу) — басма сөз чыгармаларына обзор жасоо, көрсөткүч түзүү ыктары жана методдору жөнүндогү илим. Библиография түзүү белгилуү принцип, боюнча жүргүзүлөт: китептин аты, автору, чыккан жылы жана жери, баасы, бети, кыскача мүнөздөмө жана башкалар көрсөтүлөт. Библиография алфавиттик, хронологиялык, тематикалык припциптерде түзүлөт, Жогорку окуу жайларында библиография адабият таануу илиминин кошумча бөлүмдөрүнүн бири катары окулат.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru