Биг Бен

Wikipedia дан
Clock Tower - Palace of Westminster, London - September 2006.jpg

Дуйнонун белгилуу 10 сааты

Бул саат 1859-жылдын 31-майында курулган.Ал Улуу Британиянын Лондон шаарында Ыйык Стефан Вестминстер сарайында жайгашкан.Саат жебесинин узундугу-2м70см,а мунот жебеси-4м 30см.Ар бир сан 61см тузот.Мунун Биг Бен деп аталып калышы боюнча эки негиз бар.Биринчиси сааттын конгуроосункуруудагы жетекчи –Бенжамин Холл мырзанынурматына аталган.Экинчиси болсо,ошол мезгилге тиешелуу эн оор-13.7 тонналык конгуроо Бенжамин Каунт деп аталган.Бул ысым ошол учурдун эн белгилуу жана оор салмактуу боксчусуна тиешелуу болгон.Эн кызыгы,БигБен убакыттан артта калып баратса ,сааттынмеханизмине 1,5граммдыл англия тыйыны коюлат.Мына ошондо 5ТОННАЛЫК ЧОН УБАКЫТ КОРСОТКУЧ КЫЙМЫЛЫН 2.5СЕКУНДГА ТЕЗДЕТЕТ.

Журнал Кыргызстан 2010