Бийиктик

Wikipedia дан

Бийиктик — фигуранын чокусунан анын негизине түшүрүлгөн перпендикулярдын кесиндиси, о. эле ошол кесиндинин узундугу.

Бийиктик фигуранын аянтын же көлөмүн аныктоодо колдонулат. 1) Үч бурчтук, пирамида, конустун бийиктиги чокусунан негизине же анын уландысына түшүрүлгөн перпендикуляр. 2) Параллелограмм, трапеция, ромб, кесилген конус, кесилген пирамида, параллелепипед, призма, цилиндрлердин бийиктиги — параллель жактардын же негиздердин арасындагы жалпы перпендикулярдын кесиндиси. 3) Шар алкагынын бийиктиги — негиздериндеги параллель тегеректердин арасындагы аралык.

Шар сегментинин бийиктиги — негизине перпендикуляр болгон шардык радиустун, негиз менен анын шардык бетинин арасындагы бөлүгү. Тегеректин сегментинин бийиктиги — тегеректин, сегменттин негизине перпендикуляр болгон радиусунун, негиз менен айлананын же тегеректин арасындагы жаткан бөлүгү.

Колдонулган адабият[оңдоо | edit source]

  • Математика: энциклопедиялык окуу куралы/ Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, - 2004