ЖЫЛГЫНДЫ ЗАКАЗНИГИ

Wikipedia дан

Жылгынды заказниги – Ноокен районун аймагындагы токой заказниги. Мистелүү аймакты коргоо максатында 1975-жылы уюшулган. Аянты 300 га, анын 206 гектарын сейрек мисте токою ээлейт. Чөп өсүмдүктөрдөн эфемерлер басымдуу.

Колдонулган адабият: Кыргыз улуттук энциклопедиясы