Жучу Улусу

Wikipedia дан

Жучу Улусу – түрк–моңгол урууларынын орто кылымдардагы мамлекети. 1224-ж. Моңгол мамл-н бөлүшкөн учурда Чыңгыз хандын улуу уулу Жучунун энчисине тийген. Иртыш дарыясынан Урал тоолоруна, батышы «моңгол атынын туягы тийген жерге чейинки» жерлер, түштүгү Чагатай улусу м-н чектешкен аймак. Батый хандын Чыгыш Европага жасаган жортуулунан кийин Жучу улусунун аймагы бир кыйла кеңейген. 13-к-дын орто ченинде Ж. у. Моңгол мамл-не көз каранды болбой калган. Калкын негизинен түрк тилдүү элдер түзгөн. Бул улус-тун аймагында кыпчак тилдүү элдердин (башкыр, казак, ногой, каракалпак) этностук калыптануусунун алгачкы этабы жүргөн. Ж.у-н 15-к-да Тимурийлер мамл. талкалаган.

Колдонулган адабият[оңдоо | edit source]

"Кыргыз Тарыхы.Энциклопедия". Бишкек 2003.