Идентификатор

Wikipedia дан

Орусча аталышы[оңдоо]

Идентификатор

Англисче аталышы[оңдоо]

Identifier

Түшүндүрмө[оңдоо]

Идентификатор өзгөрмөлөрдү, файлдарды ж.б.у.с. обьектерди аташ үчүн колдонулат. Ал тамгалар жана башка символдордон түзүлөт. Термин БББСда дагы колдонулат. Жадыбал жазылыштарында камтылган жана берилиштердин уникалдуу маанилерин белгилөө үчүн колдонулган кандайдыр бир символдордун удаалаштыгы. Мисалы, фильмдер жөнүндө маалыматтарды камтыган берилиштер базасында Норвегия мамлекетине тийиштүү болуп аны бир мааниде мүнөздөгөн Norway (Норвегия) дескриптору пайда болушу мүмкүн.

Колдонулган адабияттар[оңдоо]

Компьютер жана интернет: Энциклопедиялык окуу куралы. Башкы редактор Ү. Асанов;У.Н.Бримкулов ж.б. Бишкек 2004. ISBN 9967-14-014-3