Иштетүү системи

Wikipedia дан

Иштетүү системи (англ. Operating system - орусча Операционная система) - компьютер системинин аппараттык ресурстарын башкарууну жана програмдык процесстердин аппаратура, башка процесстер жана колдонуучулар менен болгон аракеттерин камсыз кылган програмддар тобу. Иштетүү системи эсти, киргизүү-чыгарууну, файлдык системди, процесстердин өз ара аракеттерин башкарат. Компьютер системи менен колдонуучу ортосунда интерфейсти уюштурат.