Канаттуулар

Wikipedia дан
Bird Diversity 2011.png
Struthio camelus6.jpg

 

Канаттуунун жалпы түзүлүшү:
1.Тумшугу 2. Башы 3. Көз кабыгы 4. Кареги 5. Аркасы 6. Кичи жапкыч канаттар 7. Акырек 8. Канат жапкычтары 9. Чалгын канаттарын жапкычтары 10. Куйрук үстү 11. Первостепенные маховые 12. Куйрук асты 13. Жамбашы 14. Предплюсневой сустав 15. Плюсна 16. Пальцы 17. Шыйрагы 18. Курсагы 19. Капталы 20. Көкүрөгү 21. Тамагы 22. Сыргасы

Сымал бүркүтү

Көк көгүчкөн

putos mierdas cabrones hijos de puta