Катарсис

Wikipedia дан

Катарсис (гр.—тазалануу, арылуу)—искусствонуи адамга эстетикалык таасир этүүсүн түшүндүрүүчү көрүнүш. Аристотелдин мезгилинен бери эле колдонулуп келаткан термин. Ал окурманда, же көрүүчүдө кандайдыр бир чыгарманын күчүнөн, таасиринен улам пайда болгон кайгыруу, кубануу, таң калуу ж. б. эмоционалдык абалдарды билдирет, адамдын физиологиялык жактан жеңил тартып калышын да, адептүүлүк жактан жаңы баскычка көтөрүлүшүн да өз ичине алат.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru