Маалыматтуу коом

Wikipedia дан

Маалыматтуу коом[оңдоо | edit source]

Англисче аталышы[оңдоо | edit source]

Information society

Орусча аталышы[оңдоо | edit source]

Информационное общество

Түшүндүрмө[оңдоо | edit source]

Эгерде:

  • 1) Өздөрүнүн иш аракеттери менен өзүмдүк жана социалдык маселелерди чечүү үчүн мамлекеттин каалаган жеринде жана каалаган убакытта акысыз же тиешелүү акыга автоматташтырылган жетүү жана байланыш системи негизинде каалаган адам, адамдар тобу, мекемелер маалымат жана билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо.
  • 2) Дайыма тездик менен өсүп жаткан илимий–техник жана социал-тарыхий прогрести колдоо үчүн зарыл болгон көлөмдө улуттук маалымат ресурстарын түзүүнү камсыз кылган өнүккөн инфрасруктура болсо.
  • 3) Коомдо учурдагы маалыматтар техноложиси өндүрүлсө, жашаса жана каалаган адам, топ же мекеме жете алса.
  • 4) Башкаруу жана өндүрүштүн бардык тармактары жана чөйрөлөрүндө тездик процесс менен автоматташтыруу жана роботтоштуруу жүрсө.
  • 5) Социалдык структурлардын радикалдуу өзгөрүш жүрүшү менен маалыматтык иш аракеттер жана тейлөө кызматтарынын чөйрөсүнүн кеңейишине алып келсе, анда мындай коомду маалыматтуу коом деп айтабыз.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]

  • Компьютер жана интернет: Энциклопедиялык окуу куралы, У.Н. Бримкулов, А.С. Өмүралиев, В.Ф. Бабак, Бишкек 2004. ISBN 9967-14-014-3