Окумуштуу

Wikipedia дан

Окумуштуу (орусча "ученый", англисче scholar) - илимдин кайсы-бир тармагын изилдөө менен алектенген кесипкөй киши. Ал изилдөөлөрүндө илимий ыкмаларга жана усулдарга гана негизденет.

Бул сөз "окуу", "окумак" сөзүнөн куралган.

"Окумуштуу" сөзүнүн башка бир синоними - "илимпоз".


Адабият[оңдоо | edit source]

  • Кто есть кто в кыргызской науке / У. А. Асанов, А. З. Жуманазарова, Т. К. Чоротегин. — Бишкек, 1997.
  • Асанов У. А., Джуманазарова А. З., Чоротегин Т. Кыргызская наука в лицах. — Бишкек: Главная редакция энциклопедии и Центра госязыка. 2002. — С. 499. — ISBN 5-89750-142-4.
  • Исаак Ньютон (1687, 1713, 1726). [4] «Rules for the study of natural philosophy», Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Third edition. The General Scholium containing the 4 rules follows Book 3, The System of the World. Reprinted on pages 794—796 of I.Bernard Cohen and Anne Whitman’s 1999 translation, University of California Press. ISBN 0-520-08817-4.
  • Oxford English Dictionary, 2nd ed. 1989.
  • Мартин Голдстейн, Инге Ф. Голдстейн. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания / Сокр. пер. с англ. А. Е. Петрова. — М.: Знание, 1984. — 256 с.
  • Чоротегин Т. Образование и наука: Часть первая // Ош 3000 / Составитель и редактор Азиз Салиев. - Бишкек: Илим, 2000. – С. 131-138.
  • Чоротегин Т. Зарыктырган эмгек: (Осмоналы Сыдык уулунун эмгеги жөнүндө) // Кыргыздар: Санжыра, тарых, мурас, салт / Түзгөн Кеңеш Жусупов. — Бишкек: Кыргызстан, 1991. — 1-китеп. — Б. 61—67.
  • Чоротегин Т. Махмуд Кашгари жана анын “Түркий тилдер сөз жыйнагы” // Ала-Тоо. - 1988. – № 4. - Б. 112-125.


Интернеттеги шилтемелер[оңдоо | edit source]