Профессионализмдер

Wikipedia дан

Профессионализмдер. Кыргыз тилинин сөздүк курамында башка тилдегидей эле, жалпы элге кеңири түшүнүктүү эмес, кесиби боюнча байланышкан адамдардын кебинде гана кеңири колдонулган жана ошолор үчүн түшүнүктүү болгон сөздөр кездешет. Мына ушул кесип менен байланыштуу көздөр кесиптик сөздөр же профессионализмдер (лат. «professio» – «кесип») деп аталат.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru