Ресурстар

Wikipedia дан

Ресурстар - окутуу процессинде мугалим колдоно турган нерселердин баары. Буларга окуучулардын өздөрүнүн, ата-энелеринин жана алардын жамаатында жашаган башка адамдардын турмуштук тажрыйбасы, китептер, гезиттер, видеоматериалдар, Интернет жана башка кеп нерселер да кирет.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru