Тамчы айылы

Wikipedia дан

Тамчы айылы, Ысык Көлдүн тескейинде, Күңгөй Ала Тоонун этегинде жайгашкан. Айылдын аймагында бир мектеп жана коптогон эс алуу жайлары бар. Жай айларында айылга коптогон эс алуучулар келишет.


Современный пансионат Bellcanto расположен в селе Тамчи на северном берегу Иссык-Куля в 210 км от г. Бишкек. Этот пансионат был открыт летом 2008 года. Территория пансионата хорошо благоустроена и озеленена. Там растут арчевые и хвойные деревья и разные цветы.