Теоретикалык тил илими

Wikipedia дан

Теоретикалык лингвистика деген тил илиминин тилдик билимден үлгүлөр өнүктүрүүгө ең тиешелүү бөлүгү.