Тескей Ала-Тоо

Wikipedia дан

Тескей Ала-Тоо

Тескей Ала-Тоо- Ички Тянь-Шандагы ири кырка тоо. Кедик багытта дого сымал түштүккө ийилип, чыгышта Семенов чокусунан батышты карай Жоон-Арык суусуну чейин 354 кмге созулат. Эң жазы жери 40км. Анын батышы- Үкөк, Ащуу-Төр ашуусу менен Семенов чокусунун ортосу Катташуу-Төр деп аталат. Түндүгүнөн Ысык-Көл, Кочкор, түштүгүнөн Кара-Кужур , Үч-Эмчек, Ара-Бел, Сары-Жаз өрөөндөрү менен чектешет. Орточо бийиктиги 4470м;эң бийик жери 5216м. Тоонун түштүк жана түндүк капталдарында температуранын жана жаан-чачындын бирдей болбогонуна жараша кеңдик бойунча өзгөрүп, климаттык шартына ылайыкташкан. Түштүк капталында бирин-серин токой жыгачтары; 2400-2900м бийикте бетеге, доңуз сырты, көдөө чөп,2800-3800м бийкте бетеге , шыбак, доңуз сырты, өлөң чөп өсөт. Мөңгү-муздан жана моренедан турган аскалуу, шагыл таштуу тундра тилкесинде анча бийик эмес, топ-топ болуп жер жаздык, кийик от, мамык чөп,эңчилек жана башкалар кездешет.