Элдик революция

Wikipedia дан

Элдик революция, «төбөлдөрдүн» революциясына жана ордо төңкөрүшүнө тескерисинче адамдардын кеңири катмары жүргүзгөн революция. Элдик революция эл массасын тарыхый чыгармачылыкка өздөрүнүн бүткүл экономикалык жана саясий талаптары менен активдүү катышууга көтөрөт. Элдик революция ар кандай коомдук мазмунга ээ болушу мүмкүн. Улуу француз революциясы жана 1905–07-жылы Россиядагы революциялар элдик боло алышат. 20-кылымдын башында болуп өткөн буржуазиялык үч: Португалиядагы, Туркиядагы, Россиядагы революциялардын биринчи экөө Элдик революция боло албайт. Ал эми Россиядагы революция Элдик болгону ага тартылган эл массасынын көбүн эзүүчүлөрдөн басынган, коомдун эң төмөнкү катмары түзгөн. Алар өздөрүнчө көтөрүлүп, бүткүл революциянын жүрүшүндө өз талаптарын коюп, кыйратылуучу эски коомдун ордуна өздөрүнчө жаңы коомду түзүүнү көздөгөн аракеттери менен из салышкан. 20-кылымдын 40-жылдарында Европа менен Азиянын бир катар өлкөлөрүндө, о. эле 50-жылдагы Кубадагы болуп өткөн улуттук боштондук жана улуттук демократиялык революциялар жумушчу таптарынын бардык эмгекчилер менен союздаштыгы алдында элдин кеңири массасы катышкандыктан, элдик демократиялык социалдык революция боло алат.

Колдонулган адабияттар[оңдоо]

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Саясат таануу (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004,ISBN 9967-14-11-9