"Алаш" партиясы

Wikipedia дан

"Алаш" партиясы - 1917–20-ж. Казакстан менен Түндүк Қырғызстандағы саясий партия. Жаңыдан қалыптанып келе жатқан жергиликтүү майда буржуазиянын қызықчылығын қорғоғон. Кадет партиясынын Қазақстандағы тобу қатары 1905-ж. пайда болғон. Пишпекте 1917-ж. жайында «Алаш» уюму түзүлгөн. 21–26- июнда Оренбургда «Бүткүл қырғыз» («Бүткүл қазақ») съезди өтүп, «Алаш» партиясы уюшулған. Анын программасында қазақ, қырғыз элин өз алдынча мамлекетке бөлүү мүдөөсү қаралаған. 5–13-декабрда «Аралаш Ордо өкмөтү» түзүлүп, қуралдуу қошуундар топтолғон. Алар ақ гвардиячылар менен бирдикте совет бийлигине қаршы күрөшкөн. Орол, Торғой, Семей, Жети-Суу облустарында «Алаш» партиясынын бөлүмдөрү түзүлгөн. 1918-ж. Жети-Суу ревкому «Алаш» партиясынын облустуқ, уезддик уюмдарын жоюуқа тоқтом чығарғанына қарабастан, Пишпектеги «Алаш» уюму өзүн «Қырғыз революциячыл совети» деп атап, 1920-ж-ға чейин иш жүргүзгөн. Бул партиянын бир қатар өкүлдөрү кийин сабатсыздықты жоюуда, соц. маданиятты, қырғыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдө зор эмгек сиңиришкен.

Маалымат булақтары[оңдоо | булагын оңдоо]

Қырғыз тарыхы боюнча қысқача энциклопедия. Бишкек. 2003