Аали Имран сүрөсү

Википедия дан
 • Аали Имран 3-сүрөсү
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1.  Алиф, Лам, Мим.
 • 2. Аллах… Андан башка сыйынууга татыктуу кудай жок. Ал  түбөлүк Тирүү жана жашоону түбөлүк Коштоочу.
 • 3-4. Ал сага, сенден мурда түшкөндөрдү тастыктаган Китепти акыйкат менен түшүрдү. Ал ага чейин адамдарга жетекчилик кылган  Тоорат менен Инжилди түшүргөн. Эми, чындык менен жалганды ажыратуучуну түшүрдү. Акыйкатта, Аллахтын аяттарына ишенбегендер  үчүн оор азаптар даярдалган. Анткени,  Аллах Кудуреттүү, өч Алуучу!
 • 5.  Акыйкатта, Аллахтан жерде да, асмандарда  да эч нерсе жашырына албайт.
 • 6. Ал - силерге энеңердин жатынында Өзү каалаган кейип берүүчү. Кудуреттүү, Даанышман. Андан башка  сыйынууга татыктуу эч кудай жок, жалгыз Анын Өзү гана бар.
 • 7. Ал сага ичинде Китептин энеси болгон  анык жана каймана аяттары да бар Китеп түшүргөн Зат. Ал эми, жүрөгүндө илдети  барлар коогалаң салуу үчүн өз каалоолоруна ылайыктап түшүндүрүү үчүн маңызын Аллахтан башка эч ким чечмелей албаган каймана аяттарды ээрчишет. Ал эми  негиздүү илимдүүлөр: "Биз Кураанга ыйман келтиргенбиз. Ал Раббыбыздан келген акыйкат",- дешет. Бирок, акылдуулар гана  мындан эскертме табышат.
 • 8. Яа, Раббы! Бизди туура жолго салганыңдан кийин жүрөктөрүбүздү адаштырба жана бизге Өз рахматыңды белек кыл! Анткени, Сен белектерди көп Берүүчүсүң!
 • 9. Яа, биздин Раббыбыз! Сен адамдарды, шек-күмөнсүз Кыяматта  чогултасың. Акыйкатта, Аллах убадасын бузбайт!
 • 10. Каапырларды    Аллахтын азабынан малы дүйнөсү да, бала-бакыралары да куткара албайт. Алар  Тозоктун отундары!
 • 11. Фираун эли жана алардан мурдагы каапырлар да ушундай эле. Алар  Биздин аяттарыбызды жалганга чыгарышты, Аллах аларды күнөөлөрү үчүн азапка салды. Аллах – жазалоодо Каардуу.
 • 12.  Каапырларга: "Силер жакында жеңилесиңер жана Жаханнамга чогултуласыңар. Ал өтө жийиркеничтүү орун!"-  деп айткын.
 • 13. Силерге  согуш майданындагы  беттешкен эки тарап белги.  Бир тарап Аллах жолунда согушкандар, экинчиси каапырлар эле. Аллах жолундагылар душмандардын эки эсе көптүгүн  анык көрдү. Аллах каалаган пенделерине Өз жардамын берет. Акыйкатта, мында көрө алгандар үчүн үлгү  бар.
 • 14. Адамдарга аялдары, балдары, чогулткан кинтар алтын-күмүштөрү, тулпар аттары, малдары жана эгин талааларынан алынчу жыргалга болгон махабат көркөмдөлдү. Булар өтөөр дүйнө жыргалдары. Кайтууга эң сонун жай  Аллахтын гана алдында.
 • 15-16. "Силерге мындан да абзелирээк тууралуу  айтып  берейинби? Такыбалар үчүн Раббысынын алдында, астынан дарыялар аккан жана анда түбөлүк жашай турган Бейиштер, таза жубайлар жана Аллахтын ыраазылыгы бар.”- дегин. Аллах "Яа, Раббыбыз! Акыйкатта, биз ыйман келтирдик. Биздин  күнөөлөрүбүздү кечир, Оттун азабынан сакта!" -деп дуба кылуучу пенделерин Көрүүчү.
 • 17. Алар сабырдуу, чынчыл, моюн сунуучу, садака берүүчү жана таң-заарда Аллахтан кечирим сурагандар.
 • 18. Аллах, периштелер жана илимдүүлөр, Андан башка сыйынууга татыктуу зат жок жана Аллах адилеттүүлүктү кармап Туруучу деп күбөлүк беришти. Андай Кудуреттүү, Даанышмандан башка сыйынууга татыктуу кудай  жок.
 • 19. Албетте, Аллах кабыл кыла турган дин Ислам. Китеп берилгендерге илим келгенден кийин гана көралбастыктан жана өзара адилетсиздиктен  пикирлери келишпеди. Аллахтын аяттарына ишенбегендер Аллахтын  тез эсептешээрин билип алсын.
 • 20.   Эгер алар сени менен талашса: "Мен, мени  ээрчигендер менен жүзүмдү Аллахка моюн сундурдум" деп айткын жана китеп берилгендер менен сабатсыздардан: "Силер да моюн сундуңарбы?" деп сурагын.  Эгер Исламга киришсе  Туура Жолду ээрчишет. Эгер жүз бурушса, сага   чындыкты жеткирүү гана тапшырылган. Аллах пенделерин Көрүүчү.
 • 21. Аллахтын аяттарына ишенбей, пайгамбарларды жана адилеттүүлүккө  буюруп жүргөндөрдү эч укуксуз өлтүргөндөргө оор азаптарды «сүйүнчүлө».
 • 22. Алар, бул дүйнөдө да, Акыретте да жакшылыктары күйүп кеткендер жана алардын жардамчылары да жок!
 • 23. Аллахтан келген Китептен үлүш берилгендер ортолорундагы талашты чечүү үчүн Кураанга чакырылганда бир бөлүгү жүз үйүргөнүн көрдүңбү?
 • 24. Себеби алар: "Биз Отко саналуу гана күндөргө түшөбүз" -деп айтышат. Аларды  диндериндеги өздөрү ойлоп  чыгарган сөздөрү адаштырып койду.
 • 25. Ар бир жан жасаган иштеринин натыйжасын адилеттүү, толук алчу күмөнсүз Күнү чогултулганда алар эмне кылышат?!
 • 26-27. Айткын: "Оо, Аллахым! Бардык мүлктүн Падышасысың! Сен мүлктү каалаган пендеңе бересиң жана каалаган пендеңден мүлктү аласың жана кимди кааласаң мертебелүү кылып, кимди кааласаң кордойсуң. Жакшылыктын баары - Сенин колуңда. Сен бардык нерсеге Кудуреттүүсүң. Сен түндү күнгө, күндү түнгө киргизесиң. Сен тирүүдөн өлүк, өлүктөн тирүүнү чыгарасың жана Өзүң каалаганга эсепсиз ырыскы бересиң!".
 • 28. Момундар - ыймандуулардын ордуна каапырларды жардамчы жана дос деп эсептебесин! Каапырлардан коркунуч жок кезде  ушинткендердин  Аллах менен эч кандай мамилеси жок! Аллах силерди Өзүнөн этият болуунуэскертет жана Аллахка кайтуу бар.
 • 29. "Эгер көкүрөгүңөрдөгүнү жашырсаңар да, жарыяласаңар да Аллах билип  турат. Ал асмандар менен жердегини билет. Аллах бардык нерсеге Кудуреттүү"- дегин.
 • 30. Ар  бир жан өзү жасаган жакшы-жаман иштерин көрөөр Күнү, ал кылмышы менен өзүнүн арасы өтө алыс болуусун каалайт. Аллах силерди Өзүнөн этият болууну эскертет. Аллах  пенделерге  Мээримдүү.
 • "31.  Айт: ""Эгер Аллахты сүйсөңөр  - мени ээрчигиле. Ошондо гана Аллах силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Аллах  Кечиримдүү, Мээримдүү.""
 • Айт! Эгер силер Аллахты сүйсөңөр анда мени эрчигиле. Ошондо Аллах силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет: Аллах Кечиримдүү, Боорукер"
 • 32.  Айт: "Аллахка жана пайгамбарга моюн сунгула! Эгер жүз бурушса, Аллах каапырларды сүйбөйт!
 • 33. Акыйкатта, Аллах Адамды, Нухту, Ибрахимдин үй-бүлөсүн жана Имрандын урпактарын бүт ааламдардын үстүнө пайгамбарлыкка тандап алды.
 • 34. Алардын кээ бирөөлөрү башкаларынын урпактарынан эле. Аллах Угуучу, Билүүчү.
 • 35. Имрандын аялы: "Яа, Раббым! Мен ичимдеги баланы жалгыз Сага арноого сөз бердим. Менден кабыл кыл! Өзүң Угуучу,  Билүүчүсүң!"- дегенин эстегин.
 • 36. Ал көз жарган соң “Яа, Раббым! Мен кыз төрөдүм” деди, - Аллахка ким төрөлгөнү маалым эле, эркек менен ургаачы тең эмес - Мен аны Марям деп атадым, аны  жана анын урпактарын куулган,  ташбараңга алынган шайтандан сактооңду тилейм”.
 • 37. Раббысы аны жакшы кабыл алып, татыктуу өстүрдү жана аны Закарияга тапшырды. Закария анын ибадатканасына кирген сайын дасторконунда  ырыскы турганын көрөт. Ал: “Оо, Марям, булар кайдан?” деп сурады. Ал: “ Албетте, Аллахтан. Аллах каалаганына эсепсиз ырыскы берет” -деп жооп берди.
 • 38. Ошондо, Закария Раббысына дуба кылып: “Яа, Раббым! Мага да Өзүңдөн сонун урпак бере көр! Сен дубаны Угуучусуң!” -деди.
 • 39. Анан бир күнү ал ибадатканада намаз окуп жатканда периштелер: «Эй, Закария! Аллах сени Яхья аттуу перзент тууралуу кабар менен сүйүнтөт. Ал Аллахтын Сөзүн тастыктоочу, улукзаада, токтоо жана мертебелүү пайгамбарлардан болот!” -деп кайрылышты.
 • 40. Закария: “Яа, Раббым! Өзүм  картайып, аялым да туубас болсо- мен кантип балалуу болмок элем?!” –деди. Аллах: “Ушундай. Аллах каалаган ишин аткарат» -деди.
 • 41. Закария: “Яа, Раббым! Кадыржамдык үчүн белги  бере көр!”- деп суранды. Аллах: “Сен  үч күн адамдарга ишаарат менен гана сүйлөп каласың. Эми, Раббыңды эртели-кеч көп зикир кыл жана Аны даңктап, макта!” –деди.
 • 42. Мына  периштелер: “Яа, Марям! Аллах сени тандап, тазалады жана ааламдагы бүт аялдардан абзел кылды.
 • 43. Яа, Марям! Раббыңа моюн сунуп, ибадат кыл жана ийилгендер менен чогуу ийил”-  дешти.
 • 44. Булар - Биз сага кабарлап жаткан кайып окуялардан. Алар  Марямды ким камкордугуна алаарын  чечүү үчүн  чучукулакка калемдерин ыргытканда сен жок элең.
 • 45.  Бир кезде периштелер: “Яа, Марям! Аллах сени, Иса Масих ибн Марям аттуу Өзүнүн Сөзү тууралуу кабарды сүйүнчүлөйт.  Ал бул дүйнө жана Акыретте  урматтуу жана Аллахка жакындардан» - деп сүйүнчүлөштү.
 • 46. Ал адамдарга бешиктеги кезинде жана чоңойгондо сүйлөйт жана салыхтардан болот”.
 • 47. Марям: “Яа, Раббым! Мага эч бир эркек тийбей туруп, кантип уулдуу болом?!”- деп таң калды.  Аллах: “Ушундай. Аллах Өзү каалагандай жаратат. Ал бир ишти өкүм кылса, ага “бол!” дейт жана ал иш аткарылат”- деди.
 • 48. Жана Аллах ага Китепти, даанышмандыкты, Тооратты жана Инжилди үйрөтөт,
 • 49-50-51. Исрайил урпактарына  пайгамбар кылат. Ыйса аларга: “Мен силерге Раббыңардан белгилер алып келдим: силерге ылайдан куштун сөлөкөтүн жасап, ага үйлөсөм, Аллахтын эрки менен тирүү кушка айланат, Аллахтын уруксаты менен сокурларды, макоолорду айыктырам, өлүктөрдү тирилтем жана  мен силерге жеп жатканыңар, үйүңөрдө сактап жатканыңар тууралуу айтып берем. Акыйкатта, ушунда силер үчүн белгилер бар, эгер ишенсеңер. Мен силерге менден мурдагы Тооратты тастыктоо үчүн жана Тооратта тыйуу кылынган кээ бир нерселерге уруксат берүү үчүн жиберилдим жана Раббыңардан аят далилдерди алып келдим. Эми, Аллахтан корккула жана мага моюн сунгула. Акыйкатта, Аллах менин да Раббым, силердин да Раббыңар. Анын Өзүнө гана ибадат кылгыла! Анткени, Туура жол  ушундай!” – деди.
 • 52-53.  Ыйса алардын каапырлыгын сезип калганда шакирттерине: “Аллах жолунда ким мага жардамчы болот”, -деди эле, шакирттери: “Биз Аллахтын жардамчылары болобуз? Аллахка ыйман келтирдик жана күбө бол – мусулманбыз», яа, Раббы! Биз Сен түшүргөнгө ыйман келтирдик жана пайгамбарга ээрчидик. Эми бизди күбөлөрдүн катарына жаз!” дешти.
 • 54. Алар айлакерлик кылышты эле, Аллах да амалкерлик кылды. Аллах амалкерлердин эң мыктысы.
 • 55. Мына  Аллах: “Эй, Иса, мен сени Өзүмө Алам, Өзүмө Көтөрөмүн жана сени каапырлардын дооматтарынан таза Кармайм жана сага ээрчигендерди  Кыяматка чейин каапырлардан жогору кылам. Кийин Мага кайтасыңар. Анан Мен силердин талашыңар  боюнча өкүм чыгарамын.
 • 56. Каапырларга Мен бул жашоодо да Акыретте да катуу азаптаймын жана алардын жардамчылары жок.
 • 57. Ыйман келтирип, жакшылык кылгандардын соопторун Аллах толук берет жана Аллах заалымдарды сүйбөйт.
 • 58. Бул даанышман эскертмелерден   жана  Аллахтын аяттарынан айтып бергендерибизден.
 • 59.  Акыйкатта, Аллахтын алдында Иса  Адам  сыяктуу. Аллах аны топурактан жаратып: “бол!” дегенде, дароо жаралды.
 • 60. Акыйкат  Раббыңдан. Ошондуктан сен  шектенгендерден болбо.
 • 61.  Сага  илимден берилгенден кийин деле бул маселеде сени менен талашканга: “Келгиле, биздин балдарыбызды жана силердин  балдарыңарды, биздин аялдарыбызды жана силердин аялдарыңарды, өзүбүздү жана өзүңөрдү чакырып: “Жалганчыларга Аллахтын наалаты болсун!”,- деп каргайлы!”- дегин.
 • 62. Акыйкатта, бул-чыныгы баян. Чындыгында бир Аллахтан башка сыйынууга татыктуу кудай жок жана акыйкатта, Аллах Кудуреттүү, Даанышман.
 • 63. Эгер  жүз үйрүшсө, Аллахка  бузукулук таратуучулар белгилүү.
 • 64. “Эй, китеп ээлери! Аллахтан башкага кулдук кылбайлы, Ага шерик кошпойбуз жана Аллахтын катарында бири-бирибизди кожоюн деп эсептебейбиз - деген силер үчүн да биз үчүн да жалпы бир сөзгө келели - деп айткын.  Эгер жүз бурушса: “Күбө болгула, биз – мусулманбыз”-дегиле.
 • 65. Эй, китеп ээлери! Эмне үчүн Ибрахим жөнүндө талашасыңар?! Тоорат менен Инжил андан кийин түшкөн го! Акылыңарды иштетпейсиңерби?!
 • 66. Силер билгенинерди   талашчусуңар. Эми эмне үчүн билбегениңер тууралуу талашып калдыңар?! Аллах гана билет, силер билбейсиңер.
 • 67. Ибрахим жөөт да, христиан да болгон эмес.  Бирок, ал - ханиф жана муслим  болгон жана ал мушриктерден эмес эле.
 • 68. Акыйкатта, Ибрахимге эң жакындар – ага ээрчигендер, бул пайгамбар жана ыйман келтиргендер. Аллах  ыймандуулардын Коргоочусу.
 • 69. Китеп ээлеринин бир тайпасы силерди адаштырууну  каалашат. Бирок, өздөрүн азгырып жатканын билбей калышат.
 • 70. Эй, китеп ээлери, эмне үчүн силер Аллахтын белгилерин четке кагасыңар а өзүңөр күбөлүк бересиңер?!
 • 71.  Эй, китеп ээлери, эмне үчүн акыйкатты жалганга оройсуңар  жана билип туруп акыйкатты жашырасыңар?!
 • 72-73-74. Китеп ээлеринен бир тайпасы: “Момундарга түшүрүлгөн Кураанга күндүн башында ишенгиле да кеч киргенде ыйманыңардан кайткыла. Ошондо, алар силерди ээрчип, жолунан кайтса ажеп эмес,  момундар  сырыңарды билип,  Раббыңардын алдында силерден  далил талап кылбоолору үчүн - силердин диниңерге ээрчигендерге  гана ишенгиле” -дешет. Сен  аларга: «Чындыгында туурасы - Аллахтын жетекчилдиги, акыйкатта ырахмат Аллахтын колунда. Аны Өзү каалаганга берет. Аллах баарын Камтуучу, Билүүчү! Ал Өз ыракматы үчүн  каалаганын тандайт жана Аллах  чоң пазилет Ээси!”
 • 75.  Китеп ээлеринин арасында көп байлыкты аманатка тапшырсаң да кыянат кылбай кайтаргандары бар. Ошондой эле, бир динар берсең - “Сабатсыздарды алдоо күнөө эмес” деп, дооламайынча кайтарбагандары да бар. Алар  билип туруп Аллахка жалаа жабышат.
 • 76. Жок, андай эмес! Ким убадасын аткарса жана Аллахтан корксо гана такыба. Аллах такыбааларды сүйөт.
 • 77. Ал эми, Аллахка берген убадаларын жана анттарын арзыбаган баага сатып жибергендер үчүн Акыретте насип жок. Кыяматта Аллах аларга сүйлөбөйт, карабайт жана тазартпайт. Аларга оор азаптар бар.
 • 78. Тоорат деп ойлооңор  үчүн    ага  тиешесиз кылып, аны тилдери менен бурмалап,  “Бул  Аллахтан” деген тайпасы бар.    Чынында, ал Аллахтан эмес. Алар билип туруп Аллах тууралуу жалган айтышат.
 • 79-80. Аллах Китеп, өкүмдарлык жана пайгамбарлык берген адам: “Аллахка эмес, мага кулдук кылгыла»,- дебейт. Тетирисинче ал: “Силер китепти изилдеп ага үйрөтө алганыңар үчүн устаздык ылгыла”,- дейт жана ал силерди, периштелер менен пайгамбарларды Кудай кылгыла деп буйурбайт. Мусулман болгонуңардан кийин каапырлыкка буюрмак беле?!
 • 81. Аллах пайгамбарлардан: “Мен силерди Китептен жана даанышмандыктан насип кылам. Андан соң, силердегини тастыктоочу Пайгамбар келет. Силер  ага сөзсүз ыйман келтирип, жардам бересиңер»- деп убада алды жана: “Макул болдуңарбы, Менин келишимимди алдыңарбы?” деди. Алар: “Макул болдук”, – дешти. Анда Аллах: “Күбө болгула, Мен да силер менен күбөмүн”,-  деди.
 • 82. Ушундан соң жүз үйүргөндөр -бузукулар.
 • 83. Асмандар жана жердегинин баары өз эрки менен же мажбур Ага моюн сунган кезде Алар Аллахтын дининен башка динди издешеби?! Алар Аллахка кайтарылат.
 • 84. “Биз Аллахка, бизге түшүрүлгөнгө жана  Ибрахимге, Ысмайылга, Исхакка, Якубга жана алардан тараган муундарга жана Муса, Иса жана башка пайгамбарларга Раббысы тарабынан берилгендерге ыйман келтирдик. Биз аларды бири биринен өзгөчөлөбөйбүз жана биз Аллахка моюн сунабыз”,-дегин.
 • 85. Исламдан башка динди тандагандын ибадаттары кабыл алынбайт жана ал Акыретте зыян тартуучулардан болот.
 • 86. Ыйман  келтирип, пайгамбардын чындыгына күбөлүк  берген  соң,  айкын далилдерден кийин каапыр болгондорду  Аллах кантип туура жолго баштасын?! Аллах заалымдарды туура жолго баштабайт.
 • 87. Алардын жазасы- Аллахтын, периштелердин жана адамзаттын наалаты!
 • 88-89. Андан соң тообо кылып, кылгандарын оңдогондордон башкасы анда түбөлүк калышат. Алардын азабы жеңилдетилбейт жана кечиктирилбейт. Аллах Ырайымдуу, Кечиримдүү.
 • 90. Акыйкатта, ыйманга келген соң каапыр болуп, аны күчөткөндөрдүн тообасы кабыл болбойт. Алар- адашкандар!
 • 91. акыйкатта, каапырлар жана каапыр бойдон өлгөндөрдөр күнөөлөрүнөн кутулуу үчүн  жердей  алтын берсе да эч кабыл кылынбайт. Алар үчүн оор азаптар камдалган жана аларга жардамчы жок!
 • 92.  Өзүңөр сүйгөн нерселерден сарптамайынча жакшылыкка жетпейсиңер жана сарптаганыңарды Аллах Билүүчү.
 •                   Төртүнчү бөлүм
 • 93.  Исрайил өзү баш тарткан тамактардан башкасы  Тоорат түшкөнгө чейин Исрайил урпактарына адал эле. “Тооратты апкелгиле жана окугулачы эгер чынчыл болсоңор”,-  деп айткын.
 • 94. Ушундан кийин деле Аллахка жала жапкандар-  заалымдар!
 • 95. Айткын: “Аллах акыйкатты айтты. Ханиф Ибрахимдин улутунан болгула. Ал мушрик эмес эле.
 • 96.  Акыйкатта, адамдар үчүн курулган алгачкы Үй - Баккадагы   Кааба.  Ал ааламдар үчүн жалгоо жана жетекчилик.
 • 97.  Анда  анык белгилер - Ибрахимдын орду бар. Ага  кирген коопсуз. Кудурети  жеткендерге Үйгө ажылык кылууга  Аллах алданда  милдеттүү. Каапырларга – Аллах ааламдардан Беймуктаж.
 • 98. “Эй, китеп ээлери! Эмне үчүн, Аллах силердин кылганыңарды  байкап турса да, Анын аяттарына ишенбейсиңер?!” –дегин.
 • 99. “Эй, китеп ээлери! Эмне үчүн ыймандууларды Аллах жолун бурмалап, андан адаштырасыңар?! Анын чындыгына өзүңөр күбө элеңер го?! Аллах силердин ишиңерден кабарсыз эмес!” – дегин.
 • 100. Эй, ыймандуулар! Эгер китеп ээлеринен кээ бирлерин ээрчисеңер, алар келтиргениңерден  кийин деле  силерди каапырлыкка кайтарып койот.
 • 101. Силерге Аллахтын аяттары окулуп, араңарда Анын элчиси турса да, кантип каапыр ишенбейсиңер? Аллахты бекем кармаган гана туура жолго коюлат.
 • 102. Эй, ыймандуулар! Аллахтан корккула жана мусулман болуп көз жумгула.
 • 103. Бардыгыңар Аллахтын арканын бекем кармагыла жана тарабагыла! Аллахтын силерге берген нээматын унутпагыла,  душман элеңер, жүрөгүңөрдү бириктирди,  Анын нээматы менен бир тууган  болдуңар. Тозок жээгинде элеңер, куткарылдыңар. Аллах Өзүнүн аяттарын ушинтип баяндайт. Балким туура жолго түшөөрсүңөр.
 • 104. Араңарда жакшылыкка чакырган, ага буюрган жана жамандыктан кайтарган бир тайпа болсун. Ошолор гана ийгиликке жетүүчүлөр.
 • 105-106. Анык баяндар келген соң бири-бирине касташып, бөлүнүп кеткендерден болбогула. Бирөөлөрдүн  жүздөрү агарып, кээ бирөөлөрүнүкү карайчу күнү алар  үчүн улуу азаптар даярдалган. Жүзү  карайгандарга: “Ыйман келтирген соң каапыр болдуңарбы? Эми, ишенбегениңер үчүн  азаптангыла” - деп айтылат.
 • 107. Жүзү агаргандар Аллахтын ырайымында болушат. Алар анда түбөлүккө калышат.
 • 108. Бул  Аллахтын акыйкат менен сага окуп берген аяттары. Аллах ааламдарга зулумдукту каалабайт.
 • 109. Асмандардагы жана жердегилердин баары Аллахтын мүлкү жана бардык иштер Аллахка кайтарылат.
 • 110. Силер адамзат үчүн чыгарылган жакшы үммөт болдуңар. Аларды жакшылыкка буюруп, жамандан кайтарасыңар жана Аллахка ыйман келтиресиңер. Китеп  ээлери ыйман келтиришкенде өздөрүнө жакшы болмок. Алардын арасында ыйман келтиргендери бар. Бирок, көпчүлүгү бузукулар.
 • 111. Алар силерге тажатуудан башка зыян жеткире албайт. Эгер силер менен согушса, артын  карап качышат. Анан аларга жардам берилбейт.
 • 112.  Алар каерде болбосун Аллахтын жана адамдардын карамагына өтмөйүнчө кемсинтиле берилет.  Алар, пайгамбарларды өлтүргөндөрү жана чектен чыккандары үчүн Аллахтын каарына калып, кедейлик келгендер.
 • 113.  Алардын баары бирдей эмес. Китеп ээлеринин арасында түнү менен сажда кылып, Аллахтын аяттарын окуп туура жүргөндөрү да бар.
 • 114. Аллахка, Акыр күнгө ыйман келтиришет, жакшылыкка буюруп, жамандыкка тыйуу салышат жана жакшы иштерди жасоого шашылышат. Ошолор саалыхтардан.
 • 115.  Алар кандай жакшы иштерди аткарбасын кабыл болбой койбойт. Аллах такыбаларды Билүүчү.
 • 116. Каапырларды Аллахтын азабынан малы-дүйнөлөрү да, бала-бакыралары да куткара албайт. Алар  Тозок ээлери. Анда түбөлүк калышат.
 • 117. Алардын жумшаган мүлкү- өздөрүнө зулум кылган  коомдун эгиндерин  жок кылган оттуу шамалга окшойт. Аларга Аллах зулумдук кылган жок. Алар  өздөрүнө өздөрү зулумдук кылышты.
 • 118. Эй, ыймандуулар! Өзүңөрдөн башканы дос тутпагыла! Алар силерге зыян жеткирүү мүмкүндүгүн койо бербейт жана силердин кыйналганыңарга кубанышат. Алар силерди жек көрүүсү тилинде. Бирок, жүрөктөрүнө жашырганы чоңураак. Эгер акылыңарды иштетсеңер, Биз силерге белгилерди  баяндадык.
 • 119. Силер аларды сүйөсүңөр, алар силерди жек көрөт. Силер бүт Китептерге ишенесиңер. Алар  силерге  жолукканда: “Ыйман келтирдик” дешет, ал эми өздөрү калганда ичи күйгөнүнөн манжаларын тиштешет. “Ичиңер күйгөнүнөн өлүп кеткиле! Аллах көөдөндөгүнү Билүүчү”,- дегин.
 • 120.  Силердин ийгилигиңерге алар ызаланат. Жамандыгыңарга кубанышат. Силер  такыба болуп, сабыр кылсаңар, алардын айлакерлиги силерге зыян бербейт. Анткени, Аллах алардын иштерин Камтуучу.
 • 121. Бир кезде, сен үй-бүлөңдөн эрте чыгып, момундарды согуш орундарына жайгаштырдың. Аллах  Угуучу, Билүүчү.
 • 122. Ошондо, силерден эки тайпа үмүтсүз болушту. Чынында, алардын жетекчиси Аллахтын Өзү эле жана момундар Аллахка гана өздөрүн тапшырышсын!
 • 123. Аллах силерди Бадрда начар камыңарга карабай жеңишке жеткирген. Аллахтан корккула. Балким шүгүр кылуучу болоорсуңар.
 • 124.  Ошондо, сен момундарга: “Раббыңардын, асмандан үч миң периште түшүрүп колдоосу жетишсизби?»,- дедиң.
 • 125. Албетте, эгер такыба болуп, сабыр кылсаңар, каапырлар силерген азыр кол салса Раббыңар беш миң белгиленген периштелер менен силерге жардамдашат.
 • 126-127. Аллах жүрөгүңөрдү кадыржам кылуу үчүн муну сүйүнчүлөдү. Анткени, жардам Кудуреттүү, Даанышман Аллахтан гана келет жана   каапырлардын катарын бөлүп  же  үмүтсүздүк менен кайтчудай талкалоо үчүн ушинтти.
 • 128.  Мунун сага тиешеси жок. Анткени, Аллах алардын тообаларын кааласа кабыл кылат, кааласа заалым болгондору үчүн азаптайт.
 • 129. Асмандардагы жана жердегинин  баары Аллахка таандык. Ал каалаганын кечирип, каалаганын азаптайт. Аллах Кечиримдүү, Мээримдүү.
 • 130- 131.  Эй, момундар! Сүткорлуктан көп эселеп жебегиле жана Аллахтан корккула –балким ийгиликке жетээрсиңер жана каапырлар үчүн даярдалган Оттон корккула!
 • 132. Аллахка жана пайгамбарга моюн сунгула- балким силерге ырайым кылынаар.
 • 133 -134. Раббыңардын кечиримине жана жокчулукта да, барчылыкта да садака кылган,  ачууларын кармап,  адамдарга кечиримдүү болгон такыбаалар үчүн даярдалган, кеңдиги асмандар менен жердей болгон Бейишке умтулгула. Акыйкатта, Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт.
 • 135-136. Жийиркеничтүү иш же өздөрүнө зулум кылып алса, дароо Аллахты эстеп, күнөөлөрүн кечирилүүсүн сурагандарга -  күнөөлөрдү  Аллахтан башка ким кечирмек эле-  жана күнөөлөрүндө көгөрүп албагандарга Раббысынан кечирим жана түбөлүк калуучу, астынан дарыялар аккан  Бейиш бактары берилет! Жакшы амал кылуучулардын сообу кандай сонун!
 • 137. Силерден мурда да мындай сыноолор болгон. Жер кыдырып, Аллахтын динин  жокко  чыгаргандардын акыбетин көргүлөчү.
 • 138. Бул адамдарга түшүндүрмө жана туура жол, жана такыбаалар үчүн эскертүү  жана насыйкат.
 • 139. Эгер чындыгында ыймандуу болсоңор жогорулаганыңарда алсырабагыла жана кайгырбагыла! эле, силер жогорусуңар!
 • 140-141. Эгер силер жаракат алсаңар, мурдагылар да жарадар болушкан. Биз күндөрдү  момундарды билүү жана шейиттерди тандап алуу үчүн, Аллах ыймандууларды  тазалап, каапырларды кыйратуу үчүн кезеги менен алмаштырып турабыз. Аллах заалымдарды сүйбөйт.
 • 142. Же, силер, Аллах жолунда согушкандарды жана сабырдууларды ажыратмайынча Бейишке киребиз дедиңерби?
 • 143. Силер шейит болууну, өлүмгө жолукканга чейин үмүт кылдыңар эле! Эми, аны өз көзүңөр менен көрдүңөр!
 • 144.  Мухаммад болгону пайгамбар. Ага чейин да пайгамбарлар болгон. Ал  өлсө, же өлтүрүлсө эле артка кайтасыңарбы? Ким артына кайтса, Аллахка эч бир зыян жеткире албайт! Аллах  шүгүр кылуучуларды гана сыйлайт.
 • 145. Эч бир жан Аллахтын уруксаты менен  жазылган жана белгиленген ажалы келмейинче өлбөйт. Дүйнө  сообун каалаганга да  Акырет сообун каалаганга да үлүштөрүн беребиз жана Биз шүгүр кылуучуларды сыйлайбыз.
 • 146. Көптөгөн кудайчыл cахаабалары жанында согушкан нечендеген пайгамбарлар өткөн. Алар Аллах жолундагы машакаттар үчүн маанайы түшүп, алсырашкан эмес, моюн сунушкан. Аллах сабырдууларды сүйөт.
 • 147. Алар: “Яа, Раббыбыз! Биздин күнөөлөрүбүздү, ысыраптарыбызды кечир жана кадамдарыбызды бекем кыл! Каапырларга каршы бизге жардам бер”,- деген дубадан башканы айтышкан эмес.
 • 148. Анан Аллах аларга дүйнө жана  Акыреттин  эң жакшы сообун берди. Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт.
 • 149.  Эй, момундар! Каапырларга моюн сунсаңар, силерди артка кайтарат. Анан утулуп кайтасыңар.
 • 150.  Жок, Аллах гана силердин Камкоруңар жана Ал жардамчылардын эң Сонуну.
 • 151. Биз Аллахтан түшкөн далилсиз Ага шерик кылгандары үчүн, каапырлардын жүрөгүнүн үшүн алабыз. Алардын жайлары  От! Заалымдардын жайлары кандай жаман!!!
 • 152. Силер Аллахтын уруксаты менен каапырларды талкалап жатканыңарда, маанайыңар түшкөнгө чейин, пайгамбардын буйругу боюнча талаша элегиңерде жана Ал силер сүйгөн нерсени көрсөтүп, пайгамбардын буйругун  аткарбай койгонуңарга чейин Ал убадасын аткарган эле. Араңарда бул дүйнөнү  каалагандар жана акрытеттеги соопторду каалагандар бар. Андан соң сыноо үчүн Ал силерди качууга мажбур кылды жана Ал силерди кечирди. Аллах – ыймандууларга пазилеттүү!
 • 154. Ошол кайгыдан соң, Аллах силердин кээ бирөөңөргө көз ирмем уйку берди. Кээ бирөөлөр наадандык менен: “Менин бул ишке  кандай тиешем бар эле”- деп, Аллах тууралуу адилетсиз күмөн саноо менен түңүлүп отурушту. “Иштин баары Аллахтын колунда”-деп айт. Алар сырларын көкүрөгүнө  катып: “Эгер биздин болгондо, бөөдө  өлбөйт элек” дешет. Айт: “Эгер үйүндө  болсо да пешенесине өлүм жазылган болсо, өлө турган жерине келет. Аллах силердин жүрөгүңөрдөгүнү сынамакка жана аны тазаламакка ушинтти. Аллах  – жүрөктөгү cырларды Билүүчү”.
 • 155. Эки тарап беттешкен учурда артына качкандарыңарды, кээ бир күнөөлөрү себептүү, шайтан гана азгырды. Аллах алардын күнөөсүн кечирди. Аллах Кечиримдүү, Жумшак.
 • 156.  Эй, ыйман келтиргендер! Алыс сапарга же казатка чыккан туугандарын: “Жаныбызда жүрсө өлбөйт жана өлтүрүлбөйт эле”,- деген каапырларга окшобогула. Анткени, Аллах алардын сөздөрүн жүрөктөрүн ээлеген  кайгыга себепчи  кылып койбосун. Чынында, Аллах өлтүрөт жана тирилтет. Аллах силер жасап жатканыңады Көрүүчү.
 • 157. Эгер силер Аллахтын жолунда өлтүрүлсөңөр же өлсөңөр.., Аллахтан алынган кечирим жана ырайым алар жыйнаган дүйнөдөн артык.
 • 158. Эгер өлсөңөр же өлтүрүлсөңөр, сөзсүз Аллахтын алдына чогултуласыңар.
 • 159.  Раббыңдын ырайымы себептүү сен аларга жумшактык кылдың. Эгер орой, ташбоор болсоң, алар сенден кетишмек. Аларды кечир жана алар үчүн кечирим сура жана  алар менен кеңеш. Ал эми чечим алган соң Аллахка тобокел кыл. Анткени, Аллах тобокел кылгандарды сүйөт.
 • 160. Эгер Аллах колдосо силерди эч ким жеңе албайт. Эгер колдоосуз калтырса, Аллахтан башка  ким силерди колдой алат?! Момундар Аллахка гана тобокел кылышсын!
 • 161. Пайгамбарга олжону адилетсиз бөлүү жарашпайт жана олжону адилетсиз бөлүп алган Кыяматта бөлүп алганын  көтөрүп келет. Соң  ар бир жан адилет менен өз иштеринин маянасын толук алат.
 • 162.  Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн менен бараар жери Тозок болгон Аллахтын каарына калган барабарбы?! Бул кандай оор акыбет!
 • 163. Алардын  Аллах алдындагы  даражалары ар башка. Аллах алардын жасаганын Көрүүчү.
 • 164.  Мурда анык адашкандарына  карабай, өздөрүнөн, Аллахтын аяттарын окуп берүүчү, аларды күнөөлөрдөн тазалоочу жана Китепке үйрөтүүчү пайгамбарды жиберүү менен Аллах момундарга ырайымдуулук кылды.
 • 165. Аларга эки эсе көп кырсык жеткизген соң өзүңөргө кырсык келгенде:  “Бул бактысыздык кайдан?”-  деп таң калдыңар. Айткын: “Бул  өзүңөрдөн”. Акыйкатта, Аллах ар нерсеге Кудуреттүү.
 • 166-167. Эки тарап тирешкенде силерге жеткен нерселер араңардагы момундарды сыноо жана  эки жүздүүлөрдү билүү үчүн Аллахтын гана уруксаты менен болду. Аларга “ Аллах жолунда согушкула же жок дегенде коргонгула”,- деилгенде, алар: “Эгер согуш болоорун билгенде силерге кошулмакпыз”,- дешкен. Алар ошондн ыймандан көрө каапырлыкка жакыныраак эле. Жүрөктөрүндө  жокту  айтышты. Аллах алардын жашырганын билет.
 • 168. Өздөрүнүн согушка катышкан бурадарлары жөнүндө: “Эгер биздин тилибизге кирип, согушка катышпаганда - өлтүрүлбөйт эле”,- деп үйүндө олтургандарга: “Эгер чынчыл болсоңор, өзүңөрдөн өлүмдү кайтаргылачы?!”- дегин.
 • 169-170.  Аллах жолунда каза болгондорду өлүктөр дебегин! Алар – тирүү!  Алар Аллахтын пазилетинен алган сыйлыктарына, артында калган, бурадарларына келечекте коркунуч жана кайгы болбосуна   кубанып, Раббысынын алдында   ырыскылар менен сыйланышууда.
 • 171-172. Алар жараттарына карабай Аллахка жана пайгамбарына жооп бергендер - Аллахтын нээматына, пазилетине жана  Аллах ыймандуулардын сообун жоготпосуна кубанышат. Алардын  жакшылык кылгандары жана такыбалары үчүн улуу сыйлыктар камдалган.
 • 173. Аларга бирөөлөр: “Силерге каршы зор күч чогулган, алардан корккула!”,- дегенде, алардын ыйманы күчөдү жана: “Бизге Аллах жетишет жана Ал эң жакшы Колдоочу”,- дешти.
 • 174. Анан, Аллахтын нээматы, пазилеттери менен кайтышты. Аларга  жамандык тийбеди жана Аллахтын ыразылыгына ээрчишти. Аллах  улуу пазилет ээси.
 • 175. Албетте, силерди достору менен коркуткан  шайтан. Алардан коркпогула, эгер момун болсоңор, Менден гана корккула!
 • 176. Каапырлыкка шашкандарга капа болбо. Алар Аллахка эч зыян кыла алышпайт. Аллах аларды Акыреттеги  үлүштөрүнөн куру калуусун каалайт, аларга улуу азаптар камдалган.
 • 177.  Акыйкатта, ыймандын ордуна каапырлыкты сатып алгандар Аллахка эч зыян бере алышпайт. Аларга азаптуу кыйынчылыктар даярдалган.
 • 178. Биз күнөөлөрүн көбөйтүүсү үчүн гана мөөнөттөрүн узартып койгонубузду каапырлар жакшылык деп ойлошпосун! Аларга кемсинтүүчү азаптар бар!
 • 179. Аллах ыпластан тазаны ажыратмайынчы момундарды азыркы абалда калтырбайт жана Аллах силерге  кайыпты ачпайт. Бирок, Аллах пайгамбарларынан каалаганын тандап алат. Аллахка жана пайгамбарларына ыйман келтиргиле. Эгер ыйман келтирип, такыба болсоңор улуу сыйлыктарды аласыңар.
 • 180. Аллахтын  пазилетинен алгандар сараңдыктарын жакшылык деп ойлобосун. Тетирисинче бул аларга жамандык. Кыяматта кызгангандары алардын мойнуна оролот. Асмандар менен жердин мурасы Аллахка таандык. Аллах силердин ишиңерден кабардар.
 • 181. “Аллах  кедей, биз байбыз”,-  дегендердин сөздөрүн Аллах укту. Биз алар айткан сөздөрдү жана пайгамбарларды кыянаттык менен өлтүргөндөрүн жазып койобуз жана «Күйдүрүүчү Оттун азап даамын таткыла”,- дейбиз.
 • 182. Бул азап өз колуңар менен жасаган ишиңер үчүн. Аллах пенделерине заалымдык кылбайт.
 • 183. Алар: «Өздөрү апкелген курмандыктарын аны асмандан түшкөн от күйдүрмөйүнчө бир да пайгамбарга ишенбөөбүз тууралуу  Аллах бизден  убада алган»- дешет. Сен аларга: “Менден мурдагы пайгамбарлар силерге далилдери жана силер айтканыңарды алып келгенде да  эмне үчүн аларды өлтүрдүңөр, эгер чынчыл болсоңор?!”,- деп айткын.
 • 184. Алар сени жалганчыга чыгарышса, сага чейинки анык далилдери, Китептери, нурлуу жазуулары менен  келген пайгамбарларды да жалганчыга чыгарышкан.
 • 185. Ар бир жан өлүм даамын татуучу. Албетте, силер Кыямат Күнү гана өзүңөрдүн маянаңарды түгөл аласыңар. Ким  Тозоктон кутулуп, Бейишке киргизилсе – ийгиликке чындап жетет ал эми дүйнө жашоосу - азгыруучу жыргал гана.
 • 186. Силер, албетте, малыңар жана жаныңар менен сыналасыңар жана силерден мурда китеп берилгендерден жана мушриктерден сөзсүз көп жагымсыз сөздөрдү угасыңар. Эгер сабырдуу жана такыбаа болсоңор, албетте, мында чечкиндүүлүк керек.
 • 187. Мына  Аллах китеп берилген коомдордон: «Аны сөзсүз элге түшүндүрөсүңөр жана аны жашырбайсыңар»,- деп убада алган эле. Кийин алар анттарын артка ташташты жана аны  арзыбаган баага сатышты. Чындык ордуна сатып алгандары кандай жийиркеничтүү.
 • 188. Жасаган кыянаттарына кубанып, али жасай элек иштерин мактанганды  сүйгөндөрдү- азаптан оолак болот деп ойлобо! Аларга азаптуу кыйынчылыктар  бар!
 • 189.  Асмандар жана жер үстүндөгү бийлик  Аллахка таандык. Аллах бардык нерсеге Кудуреттүү.
 • 190-191-192-193-194. Акыйкатта, асмандар менен жердин жаралуусунда жана түн менен күндүн алмашуусунда турган, отурган жана жамбаштап жаткан абалында да Аллахты эстеп, асмандардын жана жердин жаралуусун: “Яа, Раббы! Сен буларды жөн эле жаратканың жок. Сен  Тазасын! Бизди Тозок азабынан сактай көр. Яа, Раббыбыз! Сен кимди Тозокко киргизсең – аны шерменде кылганың. Заалымдарга жардамчылар болбойт. Яа, Раббыбыз! Биз бир чакыруучунун “Раббыңарга ыйман келтиргиле!” деп, чакырганын уктук жана дароо ыйман келтирдик. Яа, Раббыбыз! Күнөөлөрүбүздү кечир жана каталарыбызды өчүр! Бизди жакшы кишилердин катарында өлтүр! Эй, Жараткан! Бизге пайгамбарларыңа убада кылганыңды бер! Акыйкатта, Сен убадаңы бузбайсың!»,- пикир кылган акылдуулар үчүн  белгилер бар.
 • 195. Алардын Раббысы: “Акыйкатта, Мен эркек же аялбы - эч амалын текке кетирбейм. Бирөөңөр бирөөңөрдөн чыккансыңар. Менин жолумда журттарынан көчкөн, үйлөрүнөн куулган, кыйналган, согушкан жана өлтүрүлгөндөрдүн күнөөлөрүн сөзсүз кечиремин жана дарыялар агып турган Бейиш бактарына киргиземин. Аллахтын сыйлыктары эң жакшы, анткени, Аллахтын сыйлыктары эң сонун”.
 • 196. Каапырлардын эркиндиктери сени кызыктырбай эле койбосун.
 • 197. Булардын баары бир аз гана жыргалдар. Кийин алардын орду Тозок! Ал кандай жийиркеничтүү жай!!!
 • 198. Раббысынан корккондор үчүн Аллах тарабынан астынан дарыялар агып турган Бейиш бактары бар. Алар анда түбөлүк калышат. Аллахтын сыйы ушундай  жана жакшы  адамдар үчүн Аллахтын алдындагылары  жакшы.
 • 199. Акыйкатта, китеп ээлеринин арасында Аллахка ишенген, Кураанга да, өздөрүнө түшүрүлгөнгө да ыйман келтирген, Аллахтан корккон, Аллахтын  аяттарын арзыбаган баага сатып жибербеген адамдар бар. Аларды Раббысынын сыйлыктары күтөт. Аллах тез эсептешүүчү.
 • 200. Эй, ыйман келтиргендер! Сабырдуу болгула, сабырдуулукту камдагыла жана чек арада кызмат кылгыла жана Аллахтан корккула! Балким, ийгиликке жетесиңер!