Аватар (сүрөт)

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Индуизмде аватар деген сөз «Кудай сымал», «Кудайды өз ичине камтыган зат» дегенди тү­шүн­дүрөт. Аватар технологияда 1985-жылы Ultima компьютер оюнунун 4-бөлүгүндө колдонулган. Ал эми социалдык тармактарда аватарды интернет колдонуучунун графикалык элеси деп тү­шү­нөбүз.