Администрациялык укук

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Администрациялык укук мамлекеттик башкаруу органдарын уюштурууда жана алардын аткаруу иш аракетинин процессинде келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат. Администрациялык укугунун негизги булактарына Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары, Жогорку Кеңештин Указдары, өкмөттүн токтомдору, кодекстер, инструкциялар ж. б. кирет.
Администрациялык укук нормалары аткаруу тескөө иш аракетин жүргүзүүчү мамлекеттик органдарды уюштуруу эрежелерин; ушул органдардын жана аларда иштегендердин, ошондой эле граждандардын, мамлекеттик уюмдарда жана мекемелерде иштегендердин мамлекеттик башкаруу жаатындагы укуктарын жана милдеттерин аныктайт. Бул нормаларда көрсөтүлгөн эрежелер милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш жана мамлекет тарабынан тарбия, уюштуруу, мажбурлоо чаралары аркылуу камсыз кылынат.
Администрациялык укук мамилелерин пайда кылуучу укуктук фактылар: мыйзамдын же башка нормативдик актынын чыгышы, адамдардын аракеттери, табигый кырсык. Администрациялык укук объектиси болуп көбүнчө адамдардын иш-аракети, алардын жүрүм-туруму саналат.

Колдонулган адабият[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Саясат таануу. Энциклопедиялык окуу куралы, 2004, Бишкек.Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Башкы редактор: Ү. Асанов. Жооптуу рекдактор: А. Акунов. Ред. кеңеш: Б. Солтонбеков (төрага), А. Акунов, Т. Ожукеева, К. Байболов, ж.б.