Айрым туунду

Википедия дан

Айрым туунду — и = ƒ(х1, х2, ..., хn) функциясынын хi ден башка бардык аргументтери турактуу деп эсептелинип, хi б-ча алынган туунду. ƒ' (хi), деп белгиленет. Ал кээде жекече туунду деп да аталат