Алак сүрөсү

Википедия дан
 • 96-сүрө

Алак сүрөсү (1) Уйуган кан[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. 19 аяттан турат
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • "1. Оку! Жараткан Эгеңдин аты менен.
 • Оку, Жараткан Раббиңдин ысымы менен!"
 • "2. Инсанды Ал уйуган кандан жараткан
 • Ал инсанды уюган кандан жаратты"
 • "3. Оку! Сенин Эгең абдан Айкөл - Ызааттуу.
 • Оку, сенин Раббиң эң улук Зат!"
 • "4. Ал (инсанга) калем менен жазууну үйрөткөн.
 • Ал инсанга калем менен (жазууну) үйрөттү."
 • "5. (Ал) инсанга анын билбеген нерселерин билдирген.
 • Инсанга билбегенин (Кураанды жана башка илимдерди) билгизди."
 • "6. Оо, жок, аныгы - инсан катуу адашат, чектен ашат.
 • Жок! Чынында, инсан чектен ашат"
 • "7. (Анын чектен ашышы) өзүнүн байыганын көргөн кезде (болот).
 • Өзүн бай-беймуктаж көргөндө (2)"
 • "8. Акыйкатта, (эй, инсан) өз Эгеңе кайтып баруу (бар).
 • Аныгында, кайтып баруу Раббиңе гана."
 • "9. Көрбөйсүңбү?! Тыйуу салган кишини.
 • Көрдүңбү сен тыюу салган кишини"
 • "10. (Ал) намаз окуган пендени (2) Мухаммедди (а.с) тыйат.
 • Намаз окуган пендеге?"
 • "11. Көрдүңбү? Ал (3) Мухаммед (а.с) туура жолдо болуп атса,
 • Эмне деп ойлойсуң, эгер ал (намаз окуучу) түз жолдо болсо..."
 • "12. же (ал) такыбалыкка (4) Жараткандан коркууга буйруп жатса
 • Же (адамдарды) такыбалыкка буюрса..."
 • "13. Көрбөйсүңбү?! Тигил (5) Абу Жахл (тыйуу салуучу) жалганчы деп жатса, жана (ыймандан) баш тартып жатса.
 • (О, Мухаммад), эмне дейсиң, эгер ал (каапыр чындыкты) ""жалган"" десе жана жүз үйрүп кетсе.."
 • "14. Аллах көрүп турганын билбедиби (6)? Эми ошонун баарын
 • Билбейби ал Аллах көрүп турганын?!"
 • "15. Оо, жок! Ант болсун, ал эгерде токтолбосо, биз аны көкүлүнөн апчып, сүйрөйбүз.
 • Жок! Эгер (каршылыгын) токтотпосо, Биз анын маңдайынан катуу чапчып алабыз!"
 • "16. Жалганчы жана күнөөкөр көкүлдү (7) чапчып сүйрөйбүз.
 • Дал ошол жалганчы, күнөөкөр маңдайынан!"
 • "17. Ошондо мейли ал (8) каапыр өзүнүн тобун чакырсын.
 • Эми, ал өзүнүн (ишенген) адамдарын чакыра берсин!"
 • "18. Биз күч-кубаттуу, айбаттуу сакчыларды чакырабыз.
 • Биз дагы (""Забаания периштелери"" деп аталган) тозок сакчыларын чакырабыз!"
 • "19. Жок! Ага (9) каапырга моюн сунба! (Аллахка) сежде кылып (10), (Аллахка) жакында.
 • Жок, сени ага (9) моюн сунба! (Раббиңе) сажда кыл жана (ушул сыяктуу саждалар жана башка ибадаттар менен Аллах Таалага) жакын бол! (10)"