Александер Семюэл

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Александер Семюэл

Александер[оңдоо | булагын оңдоо]

Семюэл (1859–1938) – англиялык философ- неореалист, эмердженттик революциянын идеалисттик теориясынын негиздөөчүсү. А. акыркы реалдуулук «мейкиндик убакыт» түшүнүктөрүн эсептеген. Эволюция процесси Биздин заманга чейин айтуусунда алдын-ала айтылбаган жана илимий жактан түшүндүрүлбөгөн мүнөзгө ээ. «Мейкиндик – убакыт», «эмердженттик сапаттарды-материалдык дүйнөнү, жашоону, психиканы, аң-сезимди жаратат. А. этика жана эстетика маселелери менен дагы иштеген. Анын көз-караштары азыркы илимде карама-каршы турат. Анын негизги философиялык эмгеги – «мейкиндик, убакыт жана кудай» 1920-ж. жазылган. Антикалык философия – Байыркы Грецияда жана байыркы Римде өнүккөн кул ээлөөчүлүк коомдун философиясы. Философия коомдук аң-сезимдин өзгөчө формасы катары, качан коом таптарга бөлүнгөн пайда болгон. Биринчи философиялык элестер байыркы Египетте, Кытайда, Индияда жана башка Байыркы чыгыш өлкөлөрүндө пайда болгон. Жогорку деңгээлде философиялык ой байыркы Антикалык философиясында жетти. Александр философияснын баардык тарыхында карама-каршы эки багыттын: материализмдин жана идеализмдин күрөшү жүрөт. Биринчи байыркы грек материалисттери болуп Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит болушкан. Дүйнөнүн биринчи негизи катары сууну (Фалес), абаны (Анаксимен), отту (Гераклит) эсептешкен. Андан аркы антикалык материализмдин өнүгүшү Демокриттин аты менен байланыштуу. Ал материянын түзүлүшүнө жана гипотезанын өнүгүшүнө терең кирүүгө умтулган. Анын айтуусу бойунча, дүйнөдө атомдордон башка жана боштуктагы кыймылдап турган атомдордон башка эч нерсе жок деген.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Философия энциклопедиялык окуу куралы. - Б.:2004 ISBN 9967-14-020-8