Jump to content

"Уруулар" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

түзөтүү корутундусу жок
No edit summary
No edit summary
'''Ак уул''' <br>
Сарбагыш
Адигине
Сарттар
Баргы
Жолжакши
Борю
Бектен
Мунгуш
<br>
Тагай
Богорстон
Койлон-Жедигер
Кылжыр (Сарыбагыш, Бугу)
Саяк
Карачоро (Балта, Багыш, Келдике)
Найман
Азык
Бугу
Черик
Конурат, Чертике
<br>
Наалы-эже
<br><br>
'''Куу уул'''<br>
Кушчу
Кытай
Нойгут
Чон багыш
Канды
Саруу
Басыз
Карабагыш
Мундуз
<br><br>
'''Ичкилик'''<br>
Канды
Дёёлёс
Тейит
Найман
Кыпчак
Бостон
Нойгут
Аваат
Кесек
<br><br>
'''Шилтемелер:''' <br>
[http://www.kyrgyz.tsu.ru/gen/g_02.shtml Список киргизских племен (Кыргыз санжырасы. - Бишкек, 1991)] <br>
[http://www.kyrgyz.tsu.ru/gen/g_05.shtml Генеалогическая линия кыргызов по версии Эсенкул Тёрёкан уулу. Кыргыздын кыскача санжырасы - Бишкек: Учкун, 1995] <br>
[http://www.kyrgyz.ru/?page=153 Т.Асанов Политическая структура кыргызов в XV-XVI вв.] <br>
3 167

edits