"Драма" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Jump to navigation Jump to search
түзөтүү корутундусу жок
No edit summary
No edit summary
Драма (гр.— аракет)—сахнага — сахнага коюуга ылайыкталып жазылган чыгарма, өзүнчо бир адабий тек (к.). Ал байыркы грек адабиятында пайда болгон, анын ошол мезгилдеги негизги сапаты азыр да кадимкисиндей сакталып келе жатат, б.башкача а.айтканда драмалык чыгармаларда окуя каармандардын речинде гана өнүгөт, мында прозадагыдай [[автордук баяндоо]], сүрөттөөлөр болбойт, жанрдын негизин конфликт (к.) түзөт. Драма комедия (к.) трагедия (к.), драма болуп үч чоң бөлүктөн турат. Кыргыз адабиятында бул жанр совет бийлигинин жылдарында гана пайда болду. Анын негиз салуучулары болуп М. Токобаев («Кайгылуу Какей»), К. Жантошев («Карачач») эсептелишет. Азыр драма кыргыз совет адабиятыиын өнүккөн жанры.
К. Жантошев («Карачач») эсептелишет. Азыр драма кыргыз совет адабиятыиын өнүккөн жанры.
 
==Колдонулган адабияттар==
Булак:* http://kyrgyzinfo.ru
 
[[Категория:Маданият]]

Навигация менюсу