Difference between revisions of "XIX кылым"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
|-
|
|-
* '''Пароход''' (парусу бар биринчи пароход — 1807, Роберт Фултон; Пароходду аракетке келтирүүчү бурамалуу стержени менен — 1836, «Архимед»; металл пересекший Атлантика океаны — 1845; «Great Britain»
|
* '''Пароход''' (парусу бар биринчи пароход — 1807, Роберт Фултон; Пароходду аракетке келтирүүчү бурамалуу стержени менен — 1836, «Архимед»; металл пересекший Атлантика океаны — 1845; «Great Britain»)
* '''Консерва жасоо''' (кеңири колдонула баштаган жылы — 1810; Николя Аппер)
* '''Арифмометр''' (түркүм-түркүмү менен чыгарыла баштаган жылы — 1820)
* '''Суу алдында жүрүүчү кеме''' (Фултондун модели — 1800; «Alligator»)
* '''Целлулоид''' (өнөр жайда колдонулушу — 1866, Alexander Parkes)
** '''Динамит''' (патент — 1867; Альфред Нобель)
* '''Телефон''' (1861; патент  — 1876 Александр Белл; каптал микрофону менен — 1878)
** '''Периодический закон''' (1869; Дмитрий Иванович Менделеев)
** '''Трактор''' (локомобиль — 1850; гусеничныйгусеница менен — 1876, Фёдор Абрамович Блинов; с двигателем внутреннего сгорания — 1896)
 
** '''Фонограф''' (1877; Томас Эдисон)
** '''Телефон''' (устройство по передачи речи — 1861; патент и демонстрация — 1876 Александр Белл; с угольным микрофоном — 1878)
* '''Торпеда''' (биринчи жолу Макаровдун буйругу менен колдонулган — 1877)
** '''Трактор''' (локомобиль — 1850; гусеничный — 1876, Фёдор Абрамович Блинов; с двигателем внутреннего сгорания — 1896)
* '''Электрдик станция''' (электр генератору — 1870; Ниагара шаркыратмасынын алдындагы гидроэлектр станциясы  — 1881; ири жылуулук электр станциялары — 1882)
** '''Фонограф''' (1877; Томас Эдисон)
** '''Трамвай''' (перваябиринчи электрдик электрическаятпамвай трамвайнаялиниясы линия — 1881, Вернер фон Сименс)
** '''Торпеда''' (первое применение — 1877, под командованием Макарова)
** '''Троллейбус''' (первая троллейбуснаябиринчи троллейбустук линия  — 1882, Вернер фон Сименс)
** '''Электростанция''' (электрогенератор — 1870; гидроэлектростанция у Ниагарского водопада — 1881; крупные тепловые электростанции — 1882)
** '''Электровоз''' (1883; Leo Daft)
** '''Трамвай''' (первая электрическая трамвайная линия — 1881, Вернер фон Сименс)
** '''Пулемёт''' (МитральезаМитральездики — 1859; действующийоктордун кубаты отменен энергиииштөөчү патронов — 1883, Хайрем Максим)
** '''Троллейбус''' (первая троллейбусная линия — 1882, Вернер фон Сименс)
** '''Дирижабль''' (1852; первыйбиринчи полностьюжолку управляемыйбашкарылган полет —учуу— 1884, «La France»)
** '''Электровоз''' (1883; Leo Daft)
** '''Мотоцикл''' (патент — 1885; Готтлиб Даймлер)
** '''Пулемёт''' (Митральеза — 1859; действующий от энергии патронов — 1883, Хайрем Максим)
* '''Автоунаа''' ( биринчи жолу ичинен күймө кыймылдаткычы менен — 1806; патент (үч дөңгөлөктүү) — 1885, Карл Бенц; патент (төрт дөңгөлөктүү) — 1886,Готтлиб Даймлер; бензин кыймылдаткычы менен түркүм-түркүмү менен чыгарыла баштаган жылы — 1888, Карл Бенц; классикалык чогултуусу — 1891, Панар-Левассор; бензин кыймылдаткычы менен автобус — 1894, Карл Бенц; шыкалма абанын жардамы менен аракетке келүүчү дөңгөлөктүү автоунаа — 1895, Мишлен, Андре жана Эдуард; жүк ташуучу унаа жана таксомотор — 1896, Готтлиб Даймлер; алдыңкы иштеткичи менен — 1897, ага-ини Грэфтер)
** '''Дирижабль''' (1852; первый полностью управляемый полет — 1884, «La France»)
** '''Алюминий''' (промышленный методөнөр жайда колдонулушу — 1886, Charles Martin Hall, Paul Héroult)
** '''Мотоцикл''' (патент — 1885; Готтлиб Даймлер)
** '''Граммофон''' (патент — 1887, Эмиль Берлинер)
** '''Автомобиль''' (первый с двигателем внутреннего сгорания — 1806; патент (трехколесный) — 1885, Карл Бенц; патент (четырёхколесный) — 1886,Готтлиб Даймлер; серийное производство с бензиновым двигателем — 1888, Карл Бенц; классическая компоновка — 1891, Панар-Левассор; автобус с бензиновым двигателем — 1894, Карл Бенц; автомобиль с пневматическими шинами — 1895, Мишлен, Андре и Эдуард; грузовик и таксомотор — 1896, Готтлиб Даймлер; переднеприводный — 1897, братья Грэф)
** '''Фотография''' (перваябиринчи фотография — 1826; фотоплёнка — 1884; массоваямассалык түрдө чыга баштаган камера — 1888, Джордж Истмен)
** '''Алюминий''' (промышленный метод — 1886, Charles Martin Hall, Paul Héroult)
* '''Шыкалма абанын жардамы менен аракетке келүүчү дөңгөлөк''' (патент — 1888, Джон Бойд Данлоп)
** '''Граммофон''' (патент — 1887, Эмиль Берлинер)
** '''Кинематограф''' (первыйбиринчи сеанс — 1895, братьяага-ини ЛюмьерЛюмьерлер)
** '''Фотография''' (первая фотография — 1826; фотоплёнка — 1884; массовая камера — 1888, Джордж Истмен)
** '''ПневматическаяДизелдик шинакыймылдаткыч''' (патент — 1888,1893; биринчи Джонүлгүсү Бойд— 1897, Рудольф ДанлопДизель)
* '''Радио''' (электр магниттик толкундар — 1888, Герц; проводу жок сигналдарды элге көрсөтүү — 1893, Тесла; Радио - Попов — 1895; патент менен массалык түрдө чыгарылуусу — 1898, Маркони)
** '''Кинематограф''' (первый сеанс — 1895, братья Люмьер)
|-
** '''Дизельный двигатель''' (патент — 1893; первый функционирующий образец — 1897, Рудольф Дизель)
|
** '''Радио''' (электромагнитные волны — 1888, Герц; демонстрация беспроводных сигналов — 1893, Тесла; «грозоотметчик» Попова — 1895; массовый выпуск по патенту — 1898, Маркони)
|-
|
|}
646

edits

Навигация менюсу