"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Jump to navigation Jump to search
Кыш тыбыш жана тамга табуу
(Кыш тыбыш жана тамга табуу)
Белгилер: Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо Көрсөтмөлүү оңдоо
Белгилүү бир тартип боюнча кабыл алынган тамгалардын жыйындысы алфавит деп аталат. Алфавит деген сөз альфа жана бета деген эки башкы грек тамгаларынан алынган, бул cөз алфавиттеги а жана б нын аталышы, башкача айтканда альфа – а, бета – б.
[[Алиппе]] араб алфавитиндеги биринчи тамга а (алиф) жана экинчи тамга б (бэ) нин аталыштары, алиф жана бэ фонетикалык жактан өзгөрүүлөргө учураган. Кыргыз алфавити орус алфавитинин негизинде түзүлүп, үч тамга (ө, ү, ң) кошулган. Орус алфавитине 1941-жылдан баштап өттүк.
== ТыбышКыш тыбыш жана тамга ==
 
 
 
Сөздөгү айрым үндөр тыбыш деп аталат. Тыбыштарды белгилөө үчүн кабыл алынган шарттуу белги – [[тамга]]. Кыргыз тилинде 36 тамга бар.
 
Anonymous user

Навигация менюсу