"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Jump to navigation Jump to search
Белгилер: Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
Белгилүү бир тартип боюнча кабыл алынган тамгалардын жыйындысы алфавит деп аталат. Алфавит деген сөз альфа жана бета деген эки башкы грек тамгаларынан алынган, бул cөз алфавиттеги а жана б нын аталышы, башкача айтканда альфа – а, бета – б.
[[Алиппе]] араб алфавитиндеги биринчи тамга а (алиф) жана экинчи тамга б (бэ) нин аталыштары, алиф жана бэ фонетикалык жактан өзгөрүүлөргө учураган. Кыргыз алфавити орус алфавитинин негизинде түзүлүп, үч тамга (ө, ү, ң) кошулган. Орус алфавитине 1941-жылдан баштап өттүк.
== Кыш тыбыш жана тамга ==
 
 
Anonymous user

Навигация менюсу