"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Jump to navigation Jump to search
(Телефон-фонетикалык талдоо)
Белгилер: Көрсөтмөлүү оңдоо Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо
* 1. Эрин үндүүлөр
 
Кыргыз тилиндеги айрым үндүүлөрдү айтканда эки эрин чормоюп, алга жүткүнчүктөйт. Демек, эриндин жардамы менен айтылган тыбыштар эрин үндүүлөр деп аталат. Аларга: о, у, ө, ү, оо, уу, өө, уүүү кирет.
 
* 2. Эринсиз үндүүлөр
Anonymous user

Навигация менюсу