Difference between revisions of "Тарых"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
'''Тарых'''
-Адамзат коомунун өткөн жолун изилдөөчү илим. Коом тарыхы Жер, жаратылыш [[Тарых|тарыхы]]нынтарыхынын бир бөлүгү жана уландысы. Коомдун тарыхы жер жүзүндө адамдын пайда болушунан башталат.<br />
-Коом менен жаратылыштагы өнүгүүнүн ар кандай жүрүмү.<br />
 
'''Тарых''' (грекче ''Ιστορία'', «изилдөө», арабча “та’рих” – “сыпаттап айтуу”) – адамзаттын ишмердигин, акыбалын, көз карашын, коомдук алакаларын жана уюмдарын, руханий, чарбалык, социалдык-саясий өнүгүүсүн тээ өтмүштөн бери иликтеген гуманитардык билим тармагы. Адамзат тарыхын изилдөөчүлөр ([[Тарых илимдеринин доктору|тарыхчылар]]) заттык жана руханий булактарга ([[Археологиялык изилдөө|археологиялык]], [[Этнография|этнографиялык]], жазма, сүрөт, видео, үн, ж.б.) таянышат.
ТарыхЖана ошондой эле[[тарых]] (латын сөзүнөн "hisтoria" – тарых; өткөндөр тууралуу баян)
– 1) жаратылыш менен коомдун өнүгүү процесси;
- 2) адамзаттын конкреттүү жана көп түрдүү мүнөздөгү өткөн тарыхын окуп-үйрөнгөн коомдук илимдердин комплекси
 
- 2) адамзаттын конкреттүү жана көп түрдүү мүнөздөгү өткөн тарыхын окуп-үйрөнгөн коомдук илимдердин комплекси ([[Тарых илимдеринин доктору|тарых илимдер]]и). Бул илимдердин чегинде далилдер, окуялар жана процесстер [[Тарыхый доор|тарыхый]] булактардын негизинде изилденет. Тарых жалпы тарыхтан жана айрым өлкөлөр менен элдердин тарыхынан турат;
Тарых (латын сөзүнөн "hisтoria" – тарых; өткөндөр тууралуу баян)
– 1) жаратылыш менен коомдун өнүгүү процесси;
- 2) адамзаттын конкреттүү жана көп түрдүү мүнөздөгү өткөн тарыхын окуп-үйрөнгөн коомдук илимдердин комплекси ([[Тарых илимдеринин доктору|тарых илимдер]]и). Бул илимдердин чегинде далилдер, окуялар жана процесстер [[Тарыхый доор|тарыхый]] булактардын негизинде изилденет. Тарых жалпы тарыхтан жана айрым өлкөлөр менен элдердин тарыхынан турат;
-Алгачкы жамааттык тарых,
 
551

edits

Навигация менюсу