Ахират

Википедия дан

Ахират — (кырг. акырет) тиги дүйнө, а дүйнө — диний түшүнүк боюнча өлгөн адам баруучу башка чыныгы дүйнө, адам өлгөндөн кийин жашоочү дуйнө. Башкача айтканда мусулмандар бул сөз менен бул дүйнөнүн аягын, акыр заманды аташат.