Брандттын кирписи

Википедия дан
Брандттын кирписи.
Brandt's Hedgehog area.png

Брандттын кирписи (Hemiechinus (Paraechinus) hypomelas, Brandt, 1836):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Пакистан, Афганстан, Оман, Ирак, Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстандын чегинде сыягы Ош, Баткен, Жалалабат областарынын тоо этектеринде кездешет.

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Оазистер, тоо этектердеги талаалар жана жарым чөлдөр.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Республикада узун тикендүү кирпинин саны боюнча маалымат жок.

==Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)==Кыргызстанда изилденген эмес. Адабият маалымат боюнча марттан тартып октябрң бою активдүү, түнкүсүн жүрүүчү жаныбар. Кыштоо үчүн жана жашыруун жүрүү үчүн кемирүүчүлөрдүн ийиндерин пайдаланат. Үйүүгүшүүсү март-апрелде, майда 2-5 тууйт, алар июнда уя ийиндеринен кетишет. Биринчи кышташынан кийин жыныстык жагынан жетилет. Негизинен курт кумурскалар, сойлоочулар жана өсүмдүктөрдүн мөмөлөрү менен азыктанат.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Дың жерлерди өздөштүрүү, айыл чарбалык айдоолорду сугаруу жана айдоо.

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргызстанда колдо кармалып багылбайт.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Учурдагы коргоо чаралары жок.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Жасалма жол менен көбөйтүү, кичи коруктарда коргоо.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VIII категория, Data Deficit, DD: R. Сейрек кездешүүчү түр. Кыргызстандын түштүгүндө бирин-серин жабылганы белгилүү. 1990-жылы Кыргызстандын түштүгүндө Prucha Kaler деңиз денгээлинин 1400 м бийиктикте бир экземпляр эле кармалган жана ушул түрдүн баш сөөгүнүн калдыгы Сары үкүнүн кусундусунан табылган, аны кара тикендүү кирпиге киргизген - Paraachinum hupomelas (тагыраак аты Hemicchinus( Paraachimus) hypomeles Brandt,1836 - узун тикендүү кирпи).

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]