Бут жууш

Википедия дан
Оңдоо Бут жууш.

бут жуу, бир нече христиан менен байкалган диний үрп-адат болуп саналат. Жакан 13: 1-17 Ыйса бул кыймылды жасаганы айтылат. Тактап айтканда, аяттардын 13: 14-17, Ал аларды үйрөтүп:

14 «Ошентип, эгер мен Мугалим жана Устат болуп туруп, буттарыңарды жуусам, анда силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. 15 Мен силерге кандай кылсам силер да бири- бириңерге ошондой кылып жүргүлө деп, үлгү көрсөттүм. 16 Силерге чындыкты айтып жатам: кул өзүнүн ээсинен, элчи өзүн жибергенден өйдө эмес. 17 Эгерде силер муну түшүнүп, турмушуңарда аткарсаңар, анда бактылуу болосуңар.»

чиркөөнүн тарыхында көптөгөн заманбап агымдарга көптөгөн топтор буту жетинчи күн адвентист чиркөөгө, анын ичинде бир чиркөө мыйзам катары жууп, иш жүзүндө, анабаптист чиркөөгө, чиркөө жана элүүнчү жыйында.