Бөлөкбаев Самансур

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Бөлөкбаев Самансур (1918–1984) - жазуучу, котормочу.

Самансур Бөлөкбаев 1918-жылы 25-августа Москва районунун Кызыл-Дыйкан кыштагында туулган.
1937-жылы С.Бөлөкбаев Фрунзедеги педагогикалык техникумду бүткөндөн кийин «Ленинчил жаш» гезитинде адабий кызматкер болуп иштейт. Кийин Чаткал районунда райОНОнун башчысы,
1939–1940-жж. «Кыргызстан пионери» гезитинин редакторунун орунбасары, «Ленинчил жаш» гезитинин адабият бөлүмүнүн башчысы, котормочу,
1941-жылы С.Бөлөкбаев Ат-Башы районундагы «Ак-Жар» жети жылдык мектебинде директор болуп иштеп, бир жылдан кийин Советтик Армиянын катарына чакырылат.
1946–1949-жж. «Кызыл Кыргызстан» гезитинде адабий кызматкер, жооптуу катчынын орунбасары,
1967–1969-жж. «Кыргызкинопрокатта» редактор-котормочу болуп иштеген.

С.Бөлөкбаев өзүнүн адабий чыгармачылык ишин адегенде балдар адабияты боюнча көркөм адабият китептерин которуудан баштаган. Улуу Ата Мекендик согушка чейин эле ал А.Пантелеевдин «Пакет», В.Гюгонун «Гаврош» аттуу китептерин кыргыз тилине которгон.
1978-жылы «Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер» деген наам берилген.
Ал 1964-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон.
С.Бөлөкбаев «Каармандык үчүн», 1941–1945-жж. Улуу Ата Мекендик согушта Германияны жеңгендиги үчүн», «Японияны жеңгендиги үчүн» медалдары менен сыйланган.

ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕРИ

Кыргыз тилинде

Жолдоштору жоодон куткарды: Аңгемелер. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949. – 26 б.

Ачуу, таттуу аралаш. – Ф.: Кыргызмамбас, 1960. – 190 б.

Күлгөндүн билгени бар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1963. – 140 б.

Өнөрлүү кыз. – Ф.: Кыргыз окуу педмамбас, 164. – 114 б.

Чындык. – Ф.: Кыргызмамбас, 1966. – 170 б.

Аскар азамат. – Ф.: Мектеп, 1967. – 12 б.

Калп айтсам майнеке болоюн... – Ф.: Кыргызстан, 1968. – 250 б.

Жусуп менен. – Ф.: Мектеп, 1969. – 167 б.

Чымчыкейдин жоруктары. – Ф.: Мектеп, 1973. – 87 б.

Татаал тагдыр. – Ф.: Кыргызстан, 1975. – 307 б.

Эмесе айтып берейин: Азил-тамашалуу повесть. – Ф.: Мектеп, 1977. – 116 б.

Чындык: Повесть. – Ф.: Кыргызстан, 1978. – 340 б.

Байтур: Повесть, аңгемелер, мыскылдар. – Ф.: Мектеп, 1980. – 200 б.

Өмүр бою: Автобиографиялык повесть. – Ф.: Кыргызстан, 1980. – 252 б.

Калп айтсам: Сатиралык аңгемелер, юморлор, чымчыкейлер. – Ф.: Кыргызстан, 1988. – 172 б.

Орус тилинде

Смех берет: Сатирические и юмористические рассказы. – М.: Сов. писатель, 1968. – 118 с.

Истина: Повести. – Ф.: Кыргызстан, 1972. – 208 с.

Жизнь на волоске: Роман в 3-х книгах. – М.: Сов. писатель, 1984. – 368 с.

КОТОРМОЛОРУ

Гюго В. Гаврош. – Ф.: Кыргызмамбас, 1939. – 30 б.

Пантелеев Н. Пакет. – Ф.: Кыргызмамбас, 1939. – 45 б.

Тихонов Н. Мен алиге жашап жүрөм. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949. – 20 б.

Гайдар А. Тимур жана анын командасы. – Ф.: Кыргызмамбас, 1950. – 120 б.

Фучик Ю. Дарга асылаар алдында. – Ф.: Кыргызмамбас, 1951. – 130 б.

Осеева В. Васек Трубачев жана анын жолдоштору. – Ф.: Кыргызмамбас, 1952. – 230 б.

II китеп. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1953. – 250 б.

III китеп. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1955. – 240 б.

Сервантес М. Шумдуктуу Дон Кихот. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958. – 669 б.

Рыбаков Н. Канжар. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1959. – 296 б.

Гюго В. Куугунтук жегендер. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. – 673 б.

Новиков Прибой. Цусима 1-китеп. – Ф.: Кыргызмамбас, 1963. – 424 б.

2-китеп. – Ф.: Кыргызстан, 1966. – 500 б.

Абрамов С. Лениндин мавзолейи. – Ф.: Мектеп, 1967. – 91 б.

Сибиряк М. Ак алтын. – Ф.: Мектеп, 1968. – 250 б.

Баруздин С. Өткөндөрдү эскерип. – Ф.: Кыргызстан, 1971. – 310 б.

Фучик Ю. Дарга асылар алдындагы сөз. – Ф.: Кыргызстан, 1974. – 240 б.