Гаашия сүрөсү

Википедия дан
 • 88-сүрө

Гаашия сүрөсү (1) Ороп алуучу[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. 26 аяттан турат
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. (О, Мухаммад!) сага Ороп алуучунун кабары келдиби? (2)
 • 2. Ал Күндө (каапыр) жүздөр коркууда(н кубарып, жер карайт.)
 • 3. (Тозоктогу кишендерден) чарчаган, кыйналган абалда…
 • 4. кызыган отко кирет!
 • 5. (Аларга) кайнаган булактан суу ичирилет!
 • 6. Алар үчүн (тозокто) тикенден башка тамак жок! (3) зарийь бул тикен
 • 7. (Ал) семиртпейт жана тойдурбайт!
 • 8. Ал күндө (ыймандуу) жүздөр шат - куунак!
 • 9. (Бул дүйнөдөгү адал, сооп) иш - аракеттерине ыраазы!
 • 10. Жогорку Бейиште!
 • 11. Анда маанисиз сөздөрдү укпайт.
 • 12. Анда агып турган булактар,
 • 13. Бийик сөрүлөр,
 • 14. (Ичишке даярдап) коюлган чөйчөктөр,
 • 15. Сап-сап тизилген жаздыктар
 • 16. Жана төшөлгөн килемдер бар!
 • 17. Алар (Каапырлар) карашпайбы, төөнүн кандай жаратылганына ?!
 • 18. Асмандын кандай көтөрүп коюлганына..,
 • 19. Тоолордун кандай сайып коюлганына.., (4)
 • 20.Жана жердин кандай жайып коюлганына? (5)
 • 21. (О, Мухаммад) эскерткин! Анткени, сен эскертүүчүсүң! (6)
 • 22. Сен аларга үстөмдүк кылуучу эмессиң!
 • 23. Бирок, ким жүз бурса жана каапыр болсо,
 • 24. Аны Аллах чоң азапка салат!
 • 25. Алар (өлгөндөн соң) Бизге кайтышат
 • 26. Кийин алар менен өзүбүз эсептешип алабыз!