Диэреза

Википедия дан

Диэреза (гр. сөзү – алыстатуу, бөлүү, бөлүп-жаруу, ажыратуу)- Платондук диалектиканын методдорунун бири болуу менен айрым бир түрлөрдү башкаларынан айырмалап бир түрдү бөлүп алып, ага текстерди дихотомдук ажыратуу аркылуу аныктама берүүгө мүмкүнчүлүк берет; көп бөлүктөргө бөлүнгөн түрлөрдү бирдиктүү идеяга топтоштуруучу методго карама-каршы келет. Диэрезаны Платондун колдонгондогусунун эң айкын үлгүсү – «Софист» жана «Саясатчы» диалогдорунда. Аристотелдин ою боюнча, Диэреза көз алдыдагы түрдүн маңызын аныктоо үчүн пайдалуу; ал эми андай аныктоо ошол түрдүн белгилүү бир ырааттуулугунда көрүнгөн бардык негизги белгилерин өздөштүрмөйүн мүмкүн эмес. Диэреза методу орто платонизмдеги жана неоплатонизмдеги платондук философиянын окуу китебине киргизилген.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия энциклопедиялык окуу куралы. - Б.:2004 ISBN 9967-14-020-8