Добаев, Кыргызбай Дүйшенбекович

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Добаев, Кыргызбай Дүйшенбекович
Kyrgyzbay Dobaev TFF 2011 DSCN0122.JPG
Жалпы маалымат
Төрөлгөндө берилген аты: Добаев, Кыргызбай Дүйшенбекович
Туулган жылы: 1954-жылы 15-сентябрь
Туулган жери: Соколовка кыштагы, Ак-Суу району
Өлкө: Кыргызстан
Ишмердүүлүгү: Окумуштуу, окутуучу
Багыты: Филолог, орус тилин окутуу методикасы

Добаев Кыргызбай Дуйшенбекович, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз билим берүү академиясынын Кесиптик билим берүүнүн проблемалары борборунун директору

Кыскача өмүр жолу[оңдоо | булагын оңдоо]

Добаев Кыргызбай Дуйшенбекович 1954-жылы 15-сентябрда Ысык- Көл областына караштуу Ак-Суу районунун Соколовка айылында туулган. 1972-жылы Каракол шаарындагы Некрасов атындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктаган. 1972-1974-жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1975-1980-жылдары В.И.Ленин атындагы Москва Мамлекеттик педагогикалык университетинин филологиялык факультетинен жогорку билимге ээ болгон. 1985-1987-жылдары Москва шаарындагы Россиянын билим берүү академиясынын аспирантура бөлүмүн жемиштүү аяктаган. 1987-жылы Москва шаарында педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясын ийгиликтүү коргоп, педагогика илимдеринин кандидаты илимий наамына ээ болгон. 1999-жылы Бишкек шаарында докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргоп, педагогика илимдеринин доктору илимий даражасына татыктуу болгон. 1192 –жылы доцент, 2011- жылы профессор илимий наамына татыктуу болгон.

Эмгек жолу[оңдоо | булагын оңдоо]

Эмгек жолун Пржевальск Мамлекеттик педагогикалык институтунун филология факультетинин орус тилин окутуунун методикасы кафедрасында окутуучу болуп баштаган. 1987- 1997 – жылдары К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университетинин филология факультетинин орус тилин жана адабиятын окутуу кафедрасынын башчысы болуп эмгектенген. 1997- 2001- жылдары К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университетинин филология факультетинин деканы катары эмгектенген. 2001- 2002 – жылдары Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин педагогикалык кадрлардын кесиптик чеберчилигин жогорулатуу (ИППКК) окуу-методикалык башкармалыгынын башчысынын кызматында иштеген. 2002- 2003 – жылдары Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин педагогикалык кадрлардын кесиптик чеберчилигин жогорулатуу (ИППКК) окуу-методикалык башкармалыгынын окуу иштери боюнча директордун орун басарынын кызматында иштеген. 2003-2004 –жылдары Кыргыз Мамлекеттик юридикалык академиясынын (КГЮА) окуу-инспекциялык башкармалыгынын башчысынын кызматында эмгектенген. 2004-2009 – жылдары билим берүүдөгү стратегиялык жана информациялык технология институтунун (ИСИТО) окуу иштери боюнча проректорунун кызматында эмгектенген. 2005-жылдан азыркы мезгилге чейин Кыргыз билим берүү академиясынын Кесиптик билим берүүнүн проблемалары борборунун директору.

Добаев Кыргызбай Дүйшенбекович Кыргыз билим берүү академиясынын 60 жылдыгында

Педагогикалык жана адистик ишмердиги[оңдоо | булагын оңдоо]

Орус тилин кыргыз мектептерде тереңдетип окутуу, кыргыз тилинин теориялык негиздерин орус мектептерде окутуу, педагогика боюнча адис. Орус жана кыргыз тилдеринде эркин сүйлөйт жана жазат.

Илимий эмгектери[оңдоо | булагын оңдоо]

Билим берүүнү рефармалоонун маселелери боюнча республикалык басма сөз беттеринде 30дан ашуун газеттик макалалардын жана 90 дон ашуун жарык көргөн илимий эмгектердин автору Атайын окуу курстарын иштеп чыккан. Алар төмөнкүлөр:

«Мектептеги азыркы инновациялык технологиялар» («Современные инновационные технологии в школе»)
«Окуу процессиндеги интерактивдик технологиялар» («Интерактивные технологии в учебном процессе»)
«Кыргыз мектебинде орус тилин окутуунун лингвистикалык негиздери» («Лингвистические основы обучения русскому языку в кыргызской школе»)
«Орус тилдүү мектепте кыргыз тилин окутуунун лингвистикалык негиздери» («Лингвистические основы обучения кыргызскому языку в русскоязычной школе»)


Жарыяланган эмгектеринин негизгилери[оңдоо | булагын оңдоо]


1. Вуз - не ликбез для лоботрясов // Слово Кыргызстана. – 20 ноября 2001 г.
2. Всеобщее среднее просится в отставку // Слово Кыргызстана. – 10 января 2002 г.
3. Я бы в школьники пошел // Вечерний Бишкек - 17 января 2002 г.
4. О государственных образовательных стандартах // Кут билим - 15 февраля 2002 г.
5. От уравниловки – к обучению по специальности // Кут билим - 21 февраля 2002 г.
6. Об учебниках кыргызского языка в русскоязычной школе // Кут билим - 14 марта 2002 г.
7. Аккредитация-паспорт академического качества // Кут билим - 26 марта 2002 г.
8. Реформы – горизонты будущего // Кут билим - 29 марта 2002 г.
9. Качество образования – стратегические ориентиры высшей профессиональной подготовки // Кут билим - 20 июня 2003 г.
10. Преподаватель высшей школы - дополнительное профессиональное образование // Кут билим - 10 июля 2003 г.
11. Образование – главный ресурс развития // Кут билим - 19 сентября 2003 г.
12. Высшее образование: как быть дальше? // Кут билим - 20 августа 2004 г.
13. Рынок и образование // Кут билим - 26 ноября 2004 г.
14. «Мугалимин унуткан эл келечегин да унутат» (Народ, забывший об учителе - забудет и свое будущее) // Кут билим - 7 января 2005 г.
15. «Болон процесси жонундо» (О болонском процессе) // Кут билим - 4 февраля 2005 г.
16. Проблемы качества и аккредитация // Кут билим - 18 февраля 2005 г.
17. О бедном учителе замолвите слово // Аналитика - 4 марта 2005 г.
18. Кыргызстан на пути к новой модели образования // Кут билим - 18 марта 2005 г.
19. Как преодолеть кризис в системе образования? // Кут билим - 7 мая 2005 г.
20. Билим беруу тармагындагы кризистен кантип чыгабыз? // Кут билим - 29 июля 2005 г.
21. Шаги по переводу учебного процесса на международный образовательный стандарт // Кут билим - 5 сентября 2005 г.
22. Почему уходят педагоги? // Кут билим - 14 октября 2005 г.
23. Необходимо изменить траекторию школьного образования//Кут билим - 21 октября 2005 г.
24. С чего начать реформу образования? // Кут билим - 28 октября 2005 г.
25. За бортом – учитель // Вечерний Бишкек - 26 января 2006 г.
26. Бакалавр и магистр – приоритеты становления // Кут билим - 10 марта 2006 г.
27. Система оценки вузов // Кут билим - 14 июня 2006 г.
28. В чем суть кредитной системы? // Кут билим - 27 ноября 2006 г.
29. Переход общего среднего образования в Кыргызстане к 12-летней школе - за и против // Кут билим - 27 декабря 2006 г.
30. Главный рычаг преодоления отсталости // Кут билим – 26 январь 2007 г.
31. Билим берүү тармагы: кризистин өзөгү каякта? // журнал «Шоокум» август 2007 г.
32. Почему не хватает учителей при избытке дипломированных педкадров // Кут билим – 21 сентябрь 2007 г.
33. Бизге атаандаштыкка жөндөмдүү кесип ээлери керек // журнал «Шоокум» ноябрь 2007 г.
34. Куррикулум? // Кут билим – 5 сентябрь 2008 г.

Добаев Кыргызбай Дүйшенбекович Кыргыз билим берүү академиясынын 60 жылдыгында сыйлык алып жатат

Үй-бүлөсү тууралуу маалымат[оңдоо | булагын оңдоо]

Үй бүлөлүү, эки уул, эки кызы бар.

Коомдук ишмердиги[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары журналынын катары илимий методикалык эмгектердин даярлашына жана коомго тарашына салым кошот. 2005-жылдан азыркы мезгилге чейин Кыргыз билим берүү академиясынын Кесиптик билим берүүнүн проблемалары борборунун директору. Учурда Кыргыз билим берүү академиясында жетекчилик кызматта үзүрлүү эмгектенүүдө.

Алган сыйлыктары жана ардактуу наамдары[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз Республикасынын Ардак Грамотасы (2011ж)

Ал тууралуу макалалар[оңдоо | булагын оңдоо]


Шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]