Духан сүрөсү

Википедия дан

44-сүрө “Духан[1]”[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Меккеде түшүрүлгөн. Элүү тогуз айаттан турат.
 • Кыргызча котормо мааниси
 • Мээримдүү, Ырайымдуу Алланын аты менен!
 • 1. Ха, Мим. [2]
 • 2. Айкын Китепке ант!
 • 3. Биз Аны кут даарыган ыйык түндө түшүрдүк. Акыйкатта, Биз эскертүүчүбүз.
 • 4. Бул түндө бардык даанышман иштер бөлүштүрүлөт.
 • 5. Бизден болгон буйрук бойунча Биз жөнөтүүчүбүз,
 • 6. сенин Эгеңдин мээримдүүлүгү бойунча, анткени Ал – Угуучу, Билүүчү
 • 7. Асмандагылар менен жердин, ал экөөнүн арасындагылардын Эгеси, эгер силер ишенүүчү болсоңор.
 • 8. Андан башка Кудай жок, Ал тирилтет жана өлтүрөт, силердин жана оболку аталарыңардын Эгеси.
 • 9. Жок! Алар шектенип, ойун-күлкү кылышууда.
 • 10. Асман айкын түтүн менен келген күндү[3] күтүп тур.
 • 11. Ал адамдарды каптап калат. Бул оорутуучу жаза.
 • 12. “Эгебиз! Бизден жазаны кайтар. Биз ишенүүчүлөрбүз”.
 • 13. Ачык-айкын айаттар менен аларга келген пайгамбардын эскертүүсү кайда?
 • 14. Алар андан бет бурушту да “Окутулган[4], жинди”, – дешти.
 • 15. Чындыгында Биз азапты азыраак токтото турабыз. Анткени, Бизге кайтасыңар.
 • 16. Биз чоң кыйроо менен кыйраткан күнү: Биз акыйкатта өч алуучубуз.
 • 17. Биз аларга чейин Фараондун элин сынаганбыз. Аларга ардактуу пайгамбар келген.
 • 18. “Мага Алланын пенделерин тапшыргыла, мен силерге ишенимдүү пайгамбармын”, – деди.
 • 19. Алланын алдында көтөрүлбөгүлө, анткени мен силерге негиздүү далилдер менен келем.
 • 20. Силер мени таш менен урбооңор үчүн менин жана силердин Эгеңер менен сактандым.
 • 21. А эгер силер мага ишенбесеңер, мага зыйан кылбагыла.
 • 22. Ал Эгесине: “Бул адамдар күнөөкөр коом” – деп жалбарды.
 • 23. “Түн ичинде Менин пенделерим менен бирге чык! Анткени, алар сени куугунга алышат[5],
 • 24. деңизди ачык койуп кой[6], анткени алар чөктүрүлүүчү аскерлер.”
 • 25. Алар канча бактарды жана булактарды калтырды.
 • 26. Эгин талааларын жана ардактуу орундарды,
 • 27. Жана алар ырахаттанган жакшылык жыргалдарды.
 • 28. Мына ушундай! Биз мунун баарына башка элди мураскор кылдык.[7]
 • 29. Алардын үстүнөн асман да, жер да ыйлаган жок жана алардын мөөнөтү узартылбады.
 • 30. Биз Исраил урпактарын кордоочу азаптан куткардык,[8]
 • 31. Фараондон. Анткени ал текебер, чектен чыккандардан эле.
 • 32. Биз аларды илим менен дүйнөнүн үстүнө тандап алдык.[9]
 • 33. Аларга Биз сыноо болгон ачык-айкын айаттарды келтирдик.
 • 34. Мына алардын[10] айткандары:
 • 35. “Бизде бир гана өлүм бар. Биз (өлгөн соң) тирилбейбиз.
 • 36. Эгер силер чынын айтып жатсаңар биздин аталарыбызды (тирилтип) келтиргилечи”.
 • 37. Алар жакшыбы[11], же Тубба[12] коомубу, же аларга чейинкилерби?[13] Аларды Биз ойрон кылдык, анткени алар күнөөкөрлөр эле.
 • 38. Биз асмандар менен жерди, алардын арасындагыларды ойноп жаратканыбыз жок.
 • 39. Биз аларды акыйкаттык менен жараттык, бирок көпчүлүгү аны билишпейт.
 • 40. Акыйкатта, ажыратуучу күн[14] – алардын баарынын мөөнөтү.
 • 41. Ал күнү дос досун куткара албайт жана аларга жардам берилбейт.
 • 42. Алла мээримдүүлүк кылгандарынан башкаларына. Анткени Ал – Улуу, Мээримдүү.
 • 43. Акыйкатта заккум[15] дарагы,
 • 44. күнөөкөрлөр үчүн тамак,
 • 45. ээриген жез өңдүү, курсактарында[16] кайнайт,
 • 46. кайнаган суу өңдүү.
 • 47. Аны алгыла да тозоктун дал ортосуна сүйрөп баргыла!
 • 48. Андан соң анын төбөсүнө кайнак суудан куйгула!
 • 49. Таткын! Анткени, сен ызааттуу, улуксуң.[17]
 • 50. Акыйкатта бул силер шектенип келген нерсе” (делинет).
 • 51. Аныгында такыбалар тынч жайда[18],
 • 52. Бак дарактардын жана суулардын араларында.
 • 53. Алар жука жана жибектен кийим кийип, маңдай тескей жайгашат.
 • 54. Мына ушундай. Биз аларды кара көз үр кыздары[19] менен үйлөндүрөбүз.
 • 55. Алар анда түрдүү ишеничтүү жемиштен талап кыла алышат.
 • 56. Алар анда биринчи өлүмдөн башка өлүмдү татышпайт жана Ал аларды от азабынан куткарган.
 • 57. Эгеңдин мээримдүүлүгү бойунча. Бул улуу сыйлык!
 • 58. Биз аны[20] сенин тилиңде жеңил кылдык. Мүмкүн алар насаат алышаар.
 • 59. Күткүн, анткени алар да күтөт[21].
 • [1] Духан – түтүн.
 • [2] Мааниси бир Аллага маалым.
 • [3] Кыйын кезең, ачарчылык келген күнү. Анткени катуу ачка болгон адам алсыздыгынан көзү тунарып аны менен асмандын ортосун түтүн сымал көрөт. Тафсир Ал-Байзавий.
 • [4] Бул Куранды бирөөдөн үйрөнүп жүрөт.
 • [5] Алла Тааланын буйругу
 • [6] Деңизден өтүп алгандан кийин.
 • [7] Фараон аскерлери менен кыргын болгондон кийин 1) Исраил урпактары Египетке мураскор болуп калган (Хасан ал-Басринин пикири бойунча); 2) Башка да элдер (Катаданын пикири бойунча).
 • [8] Египеттиктер аларды кулдукта кармап, каалагандай эзип, кичинекей эркек балдарын өлтүрүп турушкан.
 • [9] Исраил урпактары кулдуктан кутулган соң, бир канча убакыттардан кийин алардын урпактары гүлдөгөн аймактарга отурукташкан. Дауд, Сулаймандын учурунда күчтүү мамлекетке айланган. Алла Таала Исраил урпактары үчүн Тооратты жана Забурду берген.
 • [10] Сөлөкөттөргө жалган кудайларга табынган араб мушриктери.
 • [11] Меккелик сөлөкөткө табынуучулар, жана алар менен байланыштуу болгон байлык, дөөлөт, мансап сыйактуу түшүнүктөр.
 • [12] Йемендик Химйар падышанын династийасынын аталышы.
 • [13] Башка да байыркы күч-кубаттуу элдер.
 • [14] Кыйамат күнү.
 • [15] Заккум – Тозоктун түбүндө өсүүчү түрү суук дарак. Анын мөмөлөрү шайтандын башына окшош, а бутактары учтуу тикенектүү болот. Бул мөмө тозоктогуларга мажбурланып жегизилет.
 • [16] Тозоктогу күнөөкөрлөрдүн.
 • [17] Өз ойунда өзүн ызааттуумун деп сезген.
 • [18] Эч нерседен бейкапар, чексиз бактылуу абалда Бейиш жайында болушат. Анда бардык нерселер жогорку көркөмдүктө, көз тайгылткан кооз абалда болот.
 • [19] Тил жеткистей келишкен сулуу кыздар, алардын көздөрү адамды өзүнө тарткандай өзгөчө көркөмдүү, алар Бейишке киргендердин жубайлары болушат. “Рахман” сүрөсүндө да Бейиш тууралуу кененирээк сүрөттөлгөн. О.э. башка сүрөлөрдө да бар (караңыз).
 • [20] Куранды.
 • [21] Мухаммед, алардын эмне болоорун күткүн, анткени алар сени кырсыкка калат деп күтүп жатышат. (Сафват Ал-Тафасир).