Е

Википедия дан

Кыргыз кирил алиппесининдеги тамга. Бул тамга аркылуу эки тыбыш берилет: 1. Сөз ортосунда жазылса "э" тыбышын 2. Сөз башында жана чет тилдерден кирген сөздөрдө "й" жана "э" тыбыштарынын белгилейт.