Евдем,Родостук

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Евдем Родостук (биздин заманга чейин 4-кылымда 2-жарымы), байыркы грек философу; Перипатетикалык мектептин өкүлү, Аристотелдин досу жана шакирти.

Теофаст менен бир катарда Аристотелдин мурасчысы болуу үчүн Ликейдин схолархынын кызматына атаандаш болгон. Теофаст шайлангандан кийин (б.издин заманга чейин 322-кылымда). Родоско кайрылып келип, ал жерде мектебинин бөлүмүн ачкан да, Теофаст менен тыгыз байланышта кала берген (алардын кат жазышып тургандыктары жөнүндөдө маалыматтар бар). Байыркы перипатетиктердин ичинен Евдем – өз устатынын ишенимдүү жана аны кыйбас шакирти. Евдемдин Аристотелдин трактаттарына жүргүзгөн текстологиялык (герменевтикалык) иштери аны антикалык Аристотель таануучулардын жана комментатордук салттардын баштоочусу катары таанылткан. Байыркы мезгилде өтө баалуу жана көп цитатталанган тарыхый илимий жана дин таануу боюнча эмгектер – Аристотель тарабынан белгиленген «кабыл алынган ой – пикирлердин» энциклопедиялык жыйындысынын программасын диалектикалык жактан иштеп чыгууну жүзөгө ашыруу Евдем эмгектеринин орчундуу бир салаасын түзөт. Буларга геометрия менен арифметиканын тарыхы, астрономия менен теологиянын тарыхы кирет жана алардагы цитаталар баа жеткис булактар бойдон калууда.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]