Жазма кеп

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Жазма кеп - кептин жазуу жүзүндө аткарылган түрүн билдирип, белгилүү тема боюнча мазмундуу, системалуу жана байланыштуу ойдун адабий жазма тилдин нормативинде болушун түшүндүрөт.