Жазуучу

Википедия дан

Жазуучу — адабий эмгекти кесип кылып, көркөм адабий чыгарма жазган чыгармачыл адам.