Жазуучу

Wikipedia дан

Жазуучу — адабий эмгекти кесип қылып, көркөм адабий чығарма жазған чығармачыл адам.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru