Жазуучунун чыгармачылык индивидуалдуулугу

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Жазуучунун чыгармачылык индивидуалдуулугу — тар мааниде бир жазуучунун башка бир жазуучулардан бөтөнчүлүгү, анын жеке өзүнө таандык чыгармачылык белгилери. Бул жазуучунун стилинен (к.) келип чыгуучу нерсе болуп, жазуучунун чыгармачылыгын үйрөнүүдө чоң мааниге ээ. Чыгармачылык өзгөчөлүккө жетишкенде гана автор өзүн жазуучу катары көрсөтө алат.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru