Жалпы чыгарылыш

Википедия дан

Жалпы чыгарылыш – каралуучу теңдеменин (теңдемелер системасынын) жекече чыгарылышын алуучу теңдеменин эркин параметрлери. 1) дифференциал теңдеменин жалпы чыгарылышы n тартиптеги y’!=f(x, у, y1,...,yn–1) түрүндөгү дифференциал теңдеменин n турактуу С1, С2,..., Си чоңдуктарын камтыган у=Дх, С1, С2, ..., Си) функциясы. С1, С2, ... Си турактуу чоңдуктарга маани берилип, теңдеменин айрым чыгарылышы алынат; 2) аныкталбаган теңдеменин жалпы чыгарылышында бүтүн же рационалдуу чыгарылышы изделүүчү бир нече өзгөрмөлүү теңдеме каралат. Бүтүн сандуу параметрге көз каранды мындай теңдемелер жалпы чыгарылышка ээ болот. Мисалы, х22 =z2 теңдемесинин жалпы чыгарылышы x2=m2-n2, у=2ип, z2=m2-n2, мында m, n бүтүн сандар; 3) тригонометриялык теңдеменин жалпы чыгарылышы анын бардык чыгарлыштарынын көптүгү. Мисалы, sinx=a теңдемесинин жалпы чыгарылышы x=аrcsin (|а|<1) же x =(–1)narcsina+nn, n=0; ±1; ±2; ...

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]